ERP Producție

Ascent MRP e soluția de management de producție ideală pentru o companie cu viziune

Solicita demo gratuit

Sistemul dedicat pentru managementul producției Ascent MRP este o soluție completă de administrare a resurselor în producție și controlul producției.

Ascent MRP vine cu soluții adaptate proceselor extrem de complexe integrate în producție. Printr-o interfață intuitivă și modernă, sistemul îți permite administrarea resurselor materiale, financiare și umane, respectiv a utilajelor în scopul optimizării producției și creșterii productivității – în același timp cu reducerea risipei.

Pentru activitățile de producție care implică o ofertare bazată pe un antecalcul, sistemul pune la dispoziție și procesul de antecalculație, care permite salvarea desenelor și a altor documente care fundamentează antecalculul. Astfel, departamentul comercial, de proiectare, aprovizionare și tehnic pot să coopereze printr-un flux de lucru integrat în sistem, iar în partea operațională de organizare producție, există acces la informația preluată din „amonte” – astfel încât lansarea în producție și urmărirea acesteia să fie corelate în mod precis.

Managerul de producție are acces la calendarul de comenzi cu status, respectiv la cel al utilajelor și la situația de urmărire comenzi centralizată. Integrarea împreună cu modulul de aprovizionare asigură definirea „just in time” a situației aprovizionării cu materii prime și materiale, iar corelarea cu sistemele de pontaj ne arată disponibilitatea resurselor umane.

Cheltuielile administrative evaluate la sfârșit de lună sunt o sursă pentru grevarea altor costuri indirecte, astfel încât postcalculul devine un proces facil și automatizat de determinare a profitabilității produselor sau a comenzilor.

Download broșură

Beneficiile implementării soluției Ascent MRP

Implementare soluție Ascent MRP în producția de componente electronice

Vrei să atingi performanța în afaceri?

Solicită Demo GRATUIT Ascent ERP pentru creșterea performanței businessului tău.

Solicită demo