Ascent ERP, în ansamblu

Vezi caracteristicile sistemului ERP creat de noi și impactul acestuia asupra aspectelor de management

Acces ușor și utilizare simplă

Accesul în sistemul ERP se poate face oricând, prin orice dispozitiv sigur. Interfața de lucru e ușor de utilizat, iar datele se manevrează simplu.

Productivitatea proceselor, la nivel optim

ERP facilitează operarea simplă, eficientă, prin care procesele se desfășoară printr-un număr minim de pași, fără a introduce date redundante.

 • Pierderi
 • Productivitate

Creșterea productivității prin corelarea diverselor procese

Sistemul permite interconectarea unor procese operaționale, în așa fel încât datele înregistrate în cadrul unui proces să poată fi redirecționate spre procese conexe, fără a încărca suplimentar timpul operațional.

Contorizarea și eliminarea risipei și a timpilor morți

ERP contorizează atât durata operațiilor la nivel intern cât și exploatarea materialelor în producție. Acolo unde există așa-zise scurgeri (de timp sau resurse materiale), sistemul ERP le semnalează.

Raportare exactă și interpretarea datelor

Cu Ascent ERP, creezi rapoarte eficiente si clare, esențiale pentru deciziile operaționale și strategice. Statisticile bine structurate asigură o perspectivă completă asupra afacerii.

 • Venituri
 • Cheltuieli
 • Profit
Beneficii
 • Control asupra operațiunilor și resurselor
 • Suport pentru decizii operaționale și strategice
 • Evidențierea timpului de lucru și a termenelor
 • Perspectivă asupra obiectivelor de lucru
 • Conformitatea documentelor
 • Previziunea evoluției companiei
 • Evitarea erorilor dintre tranzacțiile ERP și WMS
 • Comunicare între parteneri și raportare la nivel superior

Soluții pentru reducerea costurilor

Ascent ERP permite controlul total al costurilor, punând la dispoziție soluții economice pentru reducerea cheltuielilor aferente producției, transportului, etc.

 • • Controlul și plafonarea costurilor neplanificate, prin evidențierea costurilor directe și repartizarea celor indirecte;
 • • Reducerea costurilor pentru procesarea comenzilor, prin preluarea automată a acestora din portal web sau prin introducerea lor directă, din teren;
 • • Diminuarea costurilor aferente stocurilor, prin optimizarea aprovizionării și corelarea cu cererea;
 • • Controlul costurilor pentru combustibil, prin reliefarea depășirii cantităților prevăzute;
 • • Reducerea costurilor de nefuncționare prin asigurarea stocurilor critice de consumabile și piese de schimb și prin efectuarea reviziilor la termen;
 • • Optimizarea costurilor aferente transportului, prin alegerea rutelor optime propuse de sistem;

Îmbunătățirea fluxului de numerar

Îmbunătățirea cash flow-ului este un obiectiv de business cu două fațete: operațional (flux de numerar monitorizat continuu) și strategic (facilitează deciziile de management).

 • • Reflectarea intrărilor și ieșirilor de numerar certe și previzionate;
 • • Controlul total al creanțelor prin emiterea notificărilor în cazul depășirii scadențelor;
 • • Sustenabilitate - plafonarea în comenzi sau la facturare prin limita de credit acceptabilă;
 • • Ciclu de conversie a numerarului mai rapid - reducerea decalajului dintre plată și încasarea facturilor;
 • • Calculul soldului negativ sau „în roșu” al disponibilităților de numerar previzionate.

O viziune reală asupra activității business-ului

Ascent ERP acoperă o nevoie fundamentală a fiecărui manager - privirea de ansamblu asupra afacerii, un punct-cheie pentru luarea deciziilor strategice favorabile.

Laptop grafice si rapoarte Ascent ERP

Integrare completă și personalizare

Un ERP flexibil și customizabil în funcție de cerințele organizației și industriei, care permite integrarea cu alte sisteme.

Un ERP cu funcționalitate completă

Punem accent pe implementarea graduală și controlată a software-ului ERP și pe organizarea agilă – în așa fel încât sistemul Ascent ERP să soluționeze toate nevoile companiei, într-un timp optim.

„Total cost of ownership”

Costul total pentru implementarea sistemului nostru este unul dintre cele mai competitive de pe piața actuală a soluțiilor ERP – acesta implică un buget precis agreat, fără costuri suplimentare imprevizibile .