Noul cod fiscal – impozitul pe venit pentru microîntreprinderi

Microîntreprinderea este entitatea, persoana juridică română care îndeplinește, cumulat la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, condițiile impuse prin noul cod fiscal.

Începând cu 1 ianuarie 2016 nu mai există o cotă unică pentru impozitul pe venit pentru microintreprinderi. Prin OUG 50/2015 care a modificat codul fiscal, s-au instituit începând cu 2016 cote diferențiate de impozit. Cotele se diferențiază în funcție de numărul de salariați:

– 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;

– 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;

– 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Salariatul e considerat persoana angajată cu contract de muncă individual de muncă cu normă întreagă (pe perioadă determinată sau nedeterminată). Dacă sunt contracte de muncă cu fracțiuni de normă, se poate aplica procentul redus dacă suma contractelor de muncă echivalează cel puțin un contract cu normă întreagă. De exemplu, dacă ai 4 salariați cu contract individual de muncă cu normă parțială de 2 ore/zi, suma contractelor lor e echivalentul unui salariat cu normă întreagă. La fel și în cazul a doi salariați cu contract individual de muncă cu normă parțială de 4 ore/zi.

Condiția legată de salariat se aplică și dacă nu există contract individual de muncă, dar există contracte de administrare sau management cu o sumă stabilită ca remunerație la nivelul unui salariu minim brut pe economie.

Exemplu

Presupunem că avem o persoană juridică română care îndeplinește la 31.12.2015 condițiile impuse prin noul cod fiscal privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor.

De asemenea, luăm în calcul, ipotetic, angajarea salariaților în baza unui contract individual de muncă la nivelul salariului minim pe economie.

Salariu lunar brut ( minim pe economie) 1,050 lei
Contribuții lunare angajator 240 lei
Costuri lunare angajator cu salariații 1,290 lei
Costuri anuale angajator cu salariații 15,480 lei

Am realizat trei simulări de venituri (baza impozabilă pentru impozitul pe venit microîntreprinderi), la fiecare din acestea se aplică cele 3 variante de cote de impozit prevăzute în noul cod fiscal:

Exemplul 1

Bază calcul impozit pe venit microîntreprinderi 100,000 lei
Venituri brute realizate (bază calcul) 100,000 lei 100,000 lei 100,000 lei
Nr. angajați cu normă întreagă sau echivalent 0 1 2
Cotă impozit pe venit microîntreprinderi 3% 2% 1%
Impozit pe venit microîntreprinderi 3,000 lei 2,000 lei 1,000 lei
Costuri anuale angajator cu salariații 0 lei 15,480 lei 30,960 lei
Total costuri angajator 3,000 lei 17,480 lei 31,960 lei

 

Exemplul 2

Bază calcul impozit pe venit microîntreprinderi 200,000 lei
Venituri brute realizate (bază calcul) 200,000 lei 200,000 lei 200,000 lei
Nr. angajați cu normă întreagă sau echivalent 0 1 2
Cotă impozit pe venit microîntreprinderi 3% 2% 1%
Impozit pe venit microîntreprinderi 6,000 lei 4,000 lei 2,000 lei
Costuri anuale angajator cu salariații 0 lei 15,480 lei 30,960 lei
Total costuri angajator 6,000 lei 19,480 lei 32,960 lei

 

Exemplul 3

Bază calcul impozit pe venit microîntreprinderi 450,000 lei
Venituri brute realizate (bază calcul) 450,000 lei 450,000 lei 450,000 lei
Nr. angajați cu normă întreagă sau echivalent 0 1 2
Cotă impozit pe venit microîntreprinderi 3% 2% 1%
Impozit pe venit microîntreprinderi 13,500 lei 9,000 lei 4,500 lei
Costuri anuale angajator cu salariații 0 lei 15,480 lei 30,960 lei
Total costuri angajator 13,500 lei 24,480 lei 35,460 lei

Având în vedere exemplele de mai sus, fiecare poate să rămână cu propriile concluzii privind avantajele sau dezavantajele aplicării acestui sistem diferențiat, în funcție de specificul fiecărui agent economic.

În expunerea de motive la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 15 / 2015 (ordonanța prin care au fost introduse aceste cote diferențiate) se precizează: „… ţinând cont că, pentru stimularea creării de noi locuri de muncă şi pentru aşezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderile cu şi fără salariaţi, este necesar un sistem diferenţiat de cote de impozitare”.

 

Share this post