Studiu de caz – ERP Agricultură

Promat – O companie cu activitate agricolă

Grupul Promat Prodimpex din Tășnad, județul Satu Mare, activează pe piața producției agricole și a distribuției materialelor și materiilor prime pentru producția de tip vegetal. Compania înființată în 2000 avea în 2014 o cifră de afaceri de 60 milioane de euro, urmând un trend crescător an de an, încă de la înființare.

Problema

Gestionarea unor suprafețe de 3000 – 4000 ha de teren agricol, pentru atingerea unei productivități maxime și o reducere a risipei și consumurilor nejustificate este o problemă reală în activitatea agricolă – unde majoritatea companiilor se află încă în faza gestionării prin Excel a activității.

Aceasta era și situația grupului Promat, unde urmărirea pe ferme a activității și gestionarea numeroaselor contracte de arendă punea mari probleme personalului și aducea managementului bariere serioase în ceea ce privește administrarea și gestionarea informației de afaceri până la consolidarea într-un buget de venituri și cheltuieli pe fermă și cultură.

Numeroase ședințe, fișiere offline cu date în foi de lucru de calcul tabelar (de la fișele tehnologice ale culturilor până la RAZ – rapoartele de activitate zilnică din agricultură), respectiv bugetele de venituri și cheltuieli trebuiau să fie corelate în ședințe în care corelarea informației în dinamică constituia o activitate consumatoare de resurse și ducea la o lipsă de performanță generalizată.

Soluția

Implementarea Ascent ERP cu modulele Agricultură și Gestionare parc de utilaje agricole, respectiv Administrare contracte de arendă a schimbat total derularea activității agricole a companiei.

Astăzi, contractele de arendă sunt administrate integrat din sistem – fiind posibilă eliberarea de arendă din teren cu baza de date offline ce se sincronizează cu serverul de date ERP înainte de demersul de eliberare în câmp a sumelor sau produselor cuvenite proprietarilor și după acest proces. Astfel, sistemul asigură generarea completă a documentelor de eliberare arendă – generând factura aferentă și gestionând calculul cantităților de eliberat, precum și conversia dinamică a acestora (echivalarea) în bani. Baza de date completă a arendașilor permite generarea declarației 112 în ceea ce privește veniturile cu reținere la sursă, iar plata este evidențiată în fișa de eliberare arendă sau în dispoziția de plată. Sincronizarea datelor la fermă va avea ca efect și descărcarea gestiunii de produse finite (cereale) conform cu cantitățile eliberate în câmp, actualizarea registrelor de casă etc.

În ceea ce privește activitatea agricolă propriu-zisă, sistemul permite planificarea activității prin fișele tehnologice ale culturilor, care fac legătura între producția agricolă planificată și consumul de inputuri și celelalte materiale, inclusiv motorina pentru realizarea lucrărilor planificate, respectiv utilajele agricole necesare. Astfel, totalitatea fișelor tehnologice ale culturilor corelate cu parcul de utilaje gestionat prin sistem, respectiv suprafețele cultivate la nivel de parcele sau blocuri fizice dau situația de ansamblu („overview”) asupra resurselor necesare pentru obținerea unei producții pe cultură planificate, reflectate ca și valori la nivel financiar în bugetul previzionat.

Derularea operațiilor care confirmă execuția lucrărilor conform planificării – reflectată în operative zilnice – aduce informația despre realizări alături de cea planificată, astfel încât se poate administrarea culturii sau a fermei se bazează pe informația în timp real, facilitând deciziile de management sau raportările la toate nivelurile (agronom, administrator fermă, șef de parc auto-utilaje, manager general, contabilitate la nivel de grup etc.).

Activitățile de mentenanță ale parcului de utilaje, care trebuie să asigure disponibilitatea acestora în campanie, sunt de asemenea administrate prin sistem, pentru a putea asigura o disponibilitate maximă a acestora – ceea ce poate contribui la execuția lucrărilor la timp (conform calendarului de lucrări foarte importante pentru productivitate). Decalajele în execuția lucrărilor sau în consum / cheltuieli la hectar pot revela diferite situații ce trebuie gestionate de management în mod dinamic – situația cartărilor agrochimice rezultate din măsurători introduse în sistem contribuind de asemenea la organizarea eficientă pentru creșterea productivității.

„Visul” managementului este administrarea activităților dispersate teritorial pe mai multe ferme printr-un tablou de bord centralizator, având la dispoziție un buget pe fermă și cultură unde se centralizează atât execuția de cheltuieli, cât și veniturile, ajungându-se la o consolidare la nivel de centru de cost-venit „cultură” sau „fermă” a profitabilității chiar raportată la producția neterminată. În final, managementul are control asupra producției efective și asupra valorificării producției la preț de piață (nu la un preț previzionat).

În continuare, proiectul poate să avanseze tehnologic prin integrarea altor sisteme (date de la drone, de la computerele de bord ale utilajelor, senzori din câmp etc.), care sincronizate automat pot aduce managementul agricol prin Ascent ERP cu încă un pas în față.

Share this post