Studiu de caz – ERP Transport persoane

Profilul companiei

Compania  Giroceana a fost înființată în anul 2002, având ca obiect de activitate prestarea de servicii  publice: transport de persoane, alimentare cu apă și furnizarea serviciului de canalizare pe raza comunelor Giroc și Chisoda.

Problema

Transportul de persoane realizat pe mai multe rute a determinat nevoia implementării unui sistem informatic pentru gestionarea  activității și creșterea gradului de satisfacție al clienților. Cerințele companiei au fost grupate în jurul următoarelor funcționalități:

  • Gestionarea  abonamentelor de transport pentru diverse clase sociale;
  • Planificarea rutelor și a intervalelor orare;
  • Emiterea biletelor la nivel de rută și mașină;
  • Controlul biletelor realizat prin cititoare mobile de coduri de bare;
  • Evidențierea veniturilor și cheltuielilor pe rute;
  • Consumuri normate / realizate;
  • Gestionarea parcului auto;
  • Revizori mașini pentru îmbunătățirea serviciilor prestate.

Soluția

Sistemul Ascent ERP implementat a adus integrarea funcționalităților necesare, având ca rezultat o optimizare a activităților de transport persoane ale companiei și implicit creșterea încrederii și satisfacției din partea clienților.

Modulele ERP permit și gestionarea din back-office a tag-urilor (biletelor cu cod numeric unic sub formă de cod de bare), prin alocarea lor prin transfer în custodie la taxatori – respectiv prin controlul stocului acestora – astfel încât să fie notificată apropierea de stocul minim pentru comanda la furnizor.

Se pot analiza și identifica perioadele de încărcare maximă, precum și numărul de bilete vândute per interval orar sau numărul de bilete per cursă.

Device-urile mobile pentru validarea biletelor pentru taxator, respectiv cele de verificare controlor sunt în permanență conectate la serverul de aplicație Ascent ERP, astfel că nivelul biletelor vândute și gradul de încărcare al autobuzelor se determină în timp real din back-office.

Prin acestă implementare, compania Giroceana s-a diferențiat prin folosirea unor mijloace de transport moderne și confortabile, dar și printr-o soluție tehnologică actualizată pentru vânzarea biletelor de călătorie ca pas firesc spre implementarea, în viitor, a biletelor electronice.

Astfel, gradul de valorificare a serviciilor companiei a crescut, iar managementul se bucură de un control și o previziune a resurselor necesare satisfacerii nevoilor clienților mult mai exacte, cu efecte benefice în veniturile realizate de Giroceana, respectiv în cash-flow-ul înregistrat.

Share this post