Ascent Soft intră pe piaţa software de calcul salarial specific industriei de confecţii şi tricotaje

Producătorul român de confecţii Confvas Vaslui, ce a moştenit o îndelungată tradiţie în industria modei, începe dezvoltarea unei aplicaţii personalizate de HR & Payroll împreună cu Ascent Soft, aplicaţie ce va include pentru început un modul de calcul salarial, un modul de manopere şi unul de sporuri şi adaosuri specifice industriei de confecţii.

Ne-am cunoscut cu reprezentanţii Cofvas direct, cu ocazia unei discuţii dedicate proiectului lor de informatizare ce a avut loc la începutul acestui an la Vaslui, după ce am fost recomandaţi de către un partener de business comun din domeniul serviciilor juridice.

Managementul Confvas avea o “durere” mai veche legată de calculul manual anevoios în Excel al manoperelor şi normelor de lucru ale muncitorilor. La un raport de 1 la 30 între personalul TESA şi cel direct productiv, volumul de muncă pentru calculul salarial era unul semnificativ, fiind îngreunat de variaţia mare a operaţiilor efectuate, a modelelor şi sortimentelor produse şi de necesitatea de a reflecta diferenţele de productivitate dintre muncitori în salariile brute ale acestora.

Până acum, fiecare şef de brigadă introducea manual în rapoartele de manopere şi fişele de operaţii – ce erau listate dintr-un soft improvizat – numele tuturor angajaţilor din subordine şi operaţiile efectiv realizate de aceştia. Datele erau reintroduse apoi în aplicaţie pentru a calcula salariul tarifar provenit din manopere, el fiind ulterior ajustat iterativ prin diverse prime, sporuri, adaosuri şi reţineri.

Erau multe etape manuale şi empirice care nu asigurau un flux continuu al informaţiei necesare pentru calculul salariilor pornind de la evidenţa activităţii muncitorilor din hala de producţie până la salariile finale calculate şi plătite de departamentul de HR.

În noua aplicaţie, de tip ERP, va exista o bază de date comună şi unică în care vor opera date şi vor avea acces la rapoarte centralizate atât şefii de echipă, cât şi cei 4 utilizatori cheie din departamentul de resurse umane şi salarizare.

Pe lângă rapoartele standard de salarizare (pontaj, state de plată, fluturaşi, adeverinţe), vor fi dezvoltate rapoarte specifice cu cantităţile realizate pe fiecare model şi sortiment de către fiecare brigadă şi manoperele valorice aferente.

Fiecărui angajat i se va atribui o marcă individuală asemănătoare numărului de evidenţă a contractului de muncă prin care va fi asociat în toate rapoartele şi documentele, pe baza ei putând fi apoi alocat unei brigăzi.

Sumele aferente manoperelor realizate vor fi ajustate cu diverşi coeficienţi în funcţie de cantitatea totală de produse executate de fiecare muncitor, de numărul de ore lucrate, de realizarea normelor de producţie şi de complexitatea operaţiilor aferente fiecărui sortiment şi model.

Vor exista, de asemenea, anumite sporuri specifice în sumă fixă sau procentuale, parametrizabile pentru fiecare angajat, cum ar fi sporul de călcat – care se plăteşte doar vara.

Se va reduce astfel timpul consumat pentru calculul salariilor prin fluidizarea fluxului informaţional.

Pe baza datelor introduse, aplicaţia Ascent ERP va genera automat raportările pentru Revisal şi pentru declaraţiile 112 şi 205.

Plecând de la calculul salariilor (payroll), poate fi uşor dezvoltată în viitor o aplicaţie extinsă de HR pentru Confvas Vaslui care să includă suplimentar module de evidenţă a resurselor umane, de administrare a dosarelor de personal, de evidenţă a instructajelor periodice de medicina şi protecţia muncii, de gestionare a autorizaţiilor specifice de funcţionare, precum şi o componentă dedicată trainingului şi evaluării performanţei personalului.

Implementarea a început în luna septembrie, iar modulele specifice de calcul salarial, manopere şi sporuri vor fi disponibile în decembrie pentru a fi testate şi validate pe serverul Ascent Soft, aplicaţia urmând a fi apoi migrată pe serverul Confvas pentru a fi folosită la calculul efectiv al salariilor din luna ianuarie 2017.

Fiind primul nostru proiect de implementare din industria de confecţii şi tricotaje, el deschide perspective noi pentru Ascent Soft în ceea ce priveşte industria uşoară din Moldova de dincolo şi dincoace de Prut – care deţine o pondere reprezentativă în PIB-ul regional al acestor zone istorice.

Modelul de implementare a calculului salarial pe baza unor norme efectiv realizate, diversificate în funcţie de tipurile de manopere, operaţii, sortimente şi modele de confecţii poate fi extins în orice altă industrie unde plata muncitorilor se face în acord individual, cum ar fi cazul fabricilor de debitare şi prelucrare a lemnului.

Share this post