Finanțare nerambursabilă pentru promovarea microîntreprinderilor

Vești bune și pentru cei care doresc îmbunătățirea și promovarea activității microîntreprinderilor. Programul Operațional Regional 2014-2020 dorește promovarea spiritului antreprenorial, încurajarea creării de noi întreprinderi sau exploatarea unor noi idei prin organizarea unui apel de proiecte în cadrul Axei prioritare 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”. Principalele acțiuni sprijine în cadrul acestei priorități de investiții sunt:

  • Contruirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție / prestare servicii
  • Dotarea cu active corporale, necorporale (inclusiv software și echipamente hardware destinate îmbunătățiri afacerilor)

Valoarea eligibilă a unui proiect trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro, rata de schimb valutar utilizată fiind de 4,43 RON/EUR.

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului

  • Societatea comercială sau cooperativă trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor
  • Domeniul în care se realizează investiția trebuie să se încadreze în lista de domenii eligibile
  • Societatea trebuie să aibă cel puțin un an de activitate, fără suspendări în 2014-2015
  • Solicitantul și reprezentantul său legal nu trebuie să se încadreze în situațiile de excludere din Declarația de eligibilitate
  • Locul de implementare a proiectului este situat în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare, iar solicitantul deține drepturi asupra terenului

Prioritatea de investiții 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” are ca obiectiv consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive. Ea este dedicată sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor și a structurilor de incubare a afacerilor.

Share this post