fonduri europene

Fonduri europene de pâna la 100.000 de euro pentru regiunea de Nord-Vest

Bugetul alocat apelului:

Este de 16.764.705,90 euro, din care 14.250.000,00 euro fonduri europene și 2.514.705,90 euro cofinanțare din bugetul de stat. Vezi aici ghidul.

Județele vizate sunt: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

Firmele pot obține între 10.000 și 100.000 de euro pe proiect pentru a digitaliza activitatea. Beneficiarul trebuie să contribuie cu minim 10% din costurile eligibile și să acopere cheltuielile neeligibile.

Perioada de depunere

ADR a amânat sesiunea de înscriere pentru granturile ce vizează 121. digitalizarea IMM-urilor.

Astfel perioada de depunere a proiectelor este 14.12.2023, ora 10:00 – 11.06.2024, ora 10:00. Inițial, perioada de depunere a proiectelor era 23.10.2023 – 22.04.2024.

Acțiuni eligibile

Tipurile de acțiuni sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte sunt următoarele:

 • Investiții pentru adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri, sisteme de tip RFID pentru gestiunea activității de producție sau livrare servicii. Sistemele de localizare specializate pentru activitatea firmelor, achiziția de servicii, echipamente și tehnologii necesare pentru transformarea digitală, inclusiv pentru: derularea proceselor interne, interacțiunea cu clienții/consumatorii, distribuția produselor, colectarea și analiza de date.

 • Investiții pentru creșterea utilizării tehnologiilor digitale de către întreprinderi în scopul creșterii vizibilității, inclusiv crearea de website-uri adaptate activității de e-commerce și cu un grad ridicat de interactivitate.

• Dezvoltarea și implementarea de soluții pentru asigurarea securității cibernetice, în special a protecției datelor personale și a siguranței tranzacțiilor online.

 • Investiții pentru creșterea utilizării tehnologiilor digitale în scopul creșterii productivității (tehnologii digitale pentru linii de producție, automatizări, robotică, tehnologii digitale în management, organizarea activităților etc.), inclusiv finanțarea introducerii conexiunilor în bandă largă de mare viteză în interiorul firmei, aplicații cu rol în managementul birourilor, etc.

Principalele condiții de eligibilitate pentru accesarea fondurilor europene

1. Se încadrează în categoria IMM-urilor înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (are sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel puțin la momentul primei plăți).  Investiția trebuie făcută tot în Regiunea Nord-Vest.

2. Încadrarea solicitantului în categoria de IMM se face în conformitate cu Legea 346/2004:

  • întreprindere mijlocie – are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
  • întreprindere mică – are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
  • microîntreprindere – are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

3. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare.

O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

4. Soluția de digitalizare activitate/proces este aferentă unui cod CAEN autorizat al solicitantului Codul CAEN respectiv trebuie înscris în obiectul de activitate al solicitantului, conform certificatului constatator ONRC și respectiv autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur cod CAEN. Codul CAEN pentru care se propune soluția de digitalizare activitate/proces trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului.

Lista Codurilor CAEN excluse de la finanțare

011 Cultivarea plantelor nepermanente

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

013 Cultivarea plantelor pentru inmultire

014 Cresterea animalelor

015 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

016 Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare

017 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii

031 Pescuitul

032 Acvacultura

051 Extractia carbunelui superior

052 Extractia carbunelui inferior

101 Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne

102 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelorsi molustelor

103 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

104 Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale

105 Fabricarea produselor lactate

106 Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon

1081 Fabricarea zaharului

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

110 Fabricarea bauturilor

120 Fabricarea produselor din tutun

131 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

191 Fabricarea produselor de cocserie

192 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza

2051 Fabricarea explozivilor

206 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

242 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea otelului

2591 Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel

254 Fabricarea armamentului si munitiei 301 Constructia de nave si barci

3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor

4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile

5630 Baruri si alte activități de servire a băuturilor

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 Activități de editare a altor produse software

6110 Activități de telecomunicații prin retele cu cablu

6120 Activități de telecomunicații prin retele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activități de telecomunicații prin satelit

6190 Alte activități de telecomunicații

6201 Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6202 Activități de consultanta in tehnologia informatiei

6203 Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informatiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe

6312 Activități ale portalurilor web

641 Intermediere monetara

642 Activitati ale holdingurilor

643 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare

649 Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

651 Activitati de asigurari

652 Activitati de reasigurare

653 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

6611 Administrarea piețelor financiare

6612 Activități de intermediere a tranzactiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări si fonduri de pensii

6629 Alte activități auxiliare de asigurări si fonduri de pensii

6630 Activități de administrare a fondurilor

920 Activitati de jocuri de noroc si pariuri

981 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Share this post