granturi europene pandemie

Granturi europene pentru IMM-uri pe timp de pandemie

Granturile finanțează proiecte care contribuie la politicile UE și sunt o formă de finanțare complementară. Pandemia a adus mai multe probleme ce au afectat puternic economia țării. Printre aceste probleme se numără:

– Starea de urgență și închiderea unor domenii de activitate

– Lipsa clienților și implicit scăderea cifrei de afaceri

– Apelarea la facilitatea de șomaj tehnic

– Cheltuieli privind adaptarea la situația actuală

– Blocajul activităților economice la nivel național.

IMM-urile în România dețin o pondere importantă în activitatea economică la nivel național. Astfel, din totalul de 723.595 de companii, 9.009 sunt întreprinderi mijlocii, 48.230 sunt întreprinderi mici, iar 666.356 sunt microîntreprinderi.

Ca parte a măsurilor de combaterea crizei provocate de COVID-19 și cu ajutor de la Uninea Europeana se vor acorda anumite fonduri  atât pentru capitalul de lucru cât și pentru investiții.

Consiliul European a aprobat un plan finanaciar pentru relansarea economica în valoare de 1.800 mld. euro. Din aceasta sumă, pachetul acordat României este de aproximativ 80 mld. euro. În acești bani intra 33,5 mld euro ce reprezintă pachetul de ajutor pentru ieșirea din criză. (16,8 mld. euro reprezentând finanțări nerambursabile, iar 16,7 mld euro împrumuturi).  Finanțările nerambursabile în valoare de 16,8 mld. de euro vor trebui atrași în următorii 3 ani, adică 2021, 2022, 2023.

Anul acesta se finalizează cadrul financiar multianual 2014-2020, urmând cadrul 2021-2027 ce a fost luat în discuție de către Consiliul European în pachetul de 1800 mld. euro menționat mai sus. Pentru România sunt alocati 46,4 mld. euro.

Conform ordonanței de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene  sunt prevăzute 3 tipuri de scheme de finanțare  (2 dintre ele fiind pentru capitalul de lucru și 1 pentru investiții).

1.Microgranturi pentru firme și PFA

Ce au cel puțin un an  de activitate, nu au beneficiat de șomaj tehnic, nu au obligații bugetare restante, au avut profit în ultimii 2 ani, iar CA să fie de min. 5.000 de euro. Suma acordată pentru această categorie este de 2.000 de euro.

Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014- 2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat. Prin aceasta măsură ar putea primi finanțare un număr aproximativ de 50.000 de IMM-uri și PFA-uri. Pot beneficia microîntreprinderile, PFA-uri în domeniul artelor spectacolului, PFA-uri în domeniul sănătății dacă au fost implicate direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19.

Cheltuielile ce pot fi acoperite:

 • utilaje
 • mărfuri
 • materiale
 • tehnologii
 • stocuri de materii prime
 • cheltuieli privind chiria
 • servicii și reparații necesare activității curente
 • echipamente de protecție medicală
 • materiale de dezinfectat
 • obiecte de inventar, echipamente
 • datorii curente si restante față de furnizorii curenți
 • dotări independente necesare activității curente

2.Granturi de capital de lucru     

Valoare fondurilor ce poate fi solicitata este de 2.000-150.000 euro. Se pot acorda doar dacă entitatea respectivă îndeplinește următoarele condiții:

 • au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, în unul din ultimele două exerciții financiare;
 • dispun de co-participare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • mențin sau suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim 6 luni de la data acordării grantului.

Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro din care 265.000.000 euro fonduri externeneramburs abile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari. Prin această măsura s-ar putea finanța aproximativ un număr de 2.333 de IMM-uri.

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include co-participarea beneficiarilor la constituirea capitalului de lucru, în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat.

Pot beneficia de aceste fonduri IMM-urile din domeniul HORECA, servicii din domeniul transporturilor, organizarea de evenimente, agenții de turism.

Dacă este vorba de întreprindere legată, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru nu poate depași 250.000 euro.

Cheltuieli ce pot fi acoperite:

 • utilaje
 •  echipamente
 • tehnologii
 •  obiecte de inventar
 •  chiria
 •  materiale de dezinfectat
 •  stocuri de materii prime, materiale
 •  marfuri, datorii curente si restante fata de furnizorii curenti
 • achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente
 •  echipamente de protectie medicala
 •  dotari independente necesare activitatii curente

3.Granturi pentru investiții

Valoarea fondurilor ce poate fi solicitata este de 50.000- 200.000 Euro.

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 euro co-finanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie. Se pot ajunge sa se finanteze aproximativ 2.750 de IMM-uri prin aceasta masura. Co-participarea beneficiarului este de min. 15% din valoarea granturilor solicitate.

Domenii unde se poate investi:

 • confecții metalice/lemn/mobilier
 • servicii de sănătate
 • IT
 • turism
 • restaurant
 • industria alimentară
 • transport
 • îngrijire și menținere corporală
 • energie și echipamente pentru eficiența energetică
 • construcții
 • reparații și întreținere
 • textile
 • industrii creative
 • creșe și gradinițe

Condiții ce trebuiesc îndeplinite: cel putin 1 an calendaristic de activitate, au obținut profit în unul din ultimii 2 ani, trebuie să asigure sustenabilitatea proiectului minim 3 ani după finalizarea duratei de implementare, să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în ACB în primii 2 ani de activitate după finalizarea perioadei de implementare, dovadă co-finanțare de minim 15%, nu are înregistrate obligații restante la bugetul de stat.

Cheltuieli eligibile:

 • realizarea/achizitia constructiilor,
 • achizitia de echipamente,
 • utilaje,
 • tehnologii,
 • dotari independente,
 • mobilier de lucru si mobilier specific,
 • achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea proiectului,
 • cheltuieli cu consultanta si proiectarea,
 • a managementul de proiect,
 • asistenta tehnica,
 • dirigentia de santier,
 • cheltuieli de amanajare teren,
 • cheltuieli de mediu,
 • cheltuieli cu racordul la utilitati,
 • cheltuieli de promovare,
 • participarea de targuri, evenimente, conferinte pentru – extinderea capacitatilor de productie existente sau realizarea de unitati noi ale capacitatilor de productie existente sau pentru reabilitarea/ modernizarea unitatilor de productie existente sau unor unitati noi de prestare de servicii.

Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grila AM POC 2014- 2020 din cadrul MFE:

 • Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții
 • Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții
 • Raportul între profitul operațional și grantul solicitat
 • Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ albalanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS

 

 

Share this post