granturi microîntreprinderi

Granturi pentru microîntreprinderile din Regiunea de Sud-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est va susține microîntreprinderile din mediul urban prin posibilitatea de a accesa fonduri europene. Astfel a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor. Ea face parte din Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor. Ghidul s-a lansat în consultare încă din data de 14 septembrie 2023.

El va rămâne în consultare publică 15 zile lucrătoare, până la data de 5 octombrie 2023, ora 24.00.

Propunerile și observațiile se transmit la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

Valoarea totală a apelului este de 43.362.593 Euro, din care 36.858.204 euro fonduri europene și 6.504.389 euro cofinanțarea națională.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea,  și Vrancea. Sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal ca trebui să fie în mediul urban. De la apel este exclusă zona Deltei Dunării.

Solicitanții eligibili vor putea obține granturi în valoare de 20.000 până la 200.000 de euro. Contribuția apelului va fi de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Contribuția solicitantului, din surse proprii, va fi 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Granturi microîntreprinderi- Tipurile de acțiuni sprijinite

 1. Activitati care vizeaza cresterea competitivitatii economice a firmei
 2. Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite. Precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare. Se include dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții.
 3. Activități din domeniul economiei circulare.
 4. Activități legate de utilizarea de:
 • soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație. Sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice.
 • simbioză industrială.
 • promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon.
 • sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.

Investitiile eligibile:

 • Construirea/modernizarea/ extinderea de infrastructuri așa cum sunt definite în ghidul solicitantului. Se includ asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI.
 • Dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe.
 • Dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie. Sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată. De ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 • Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate. Precum: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.

Nu te încadrezi pentru aceste granturi? Se oferă fonduri europene și pentru alte tipuri întreprinderi din alte Regiuni. Citește aici despre ele.

Granturi microîntreprinderi- Codurile CAEN eligibile

1052Fabricarea înghețatei
1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
1073Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare
1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1310Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1320Producția de țesături
1330Finisarea materialelor textile
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
1392Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
1393Fabricarea de covoare și mochete
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
1395Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
1396Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
1420Fabricarea articolelor din blană
1431Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
1439Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511Tăbăcirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
1512Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1520Fabricarea încălțămintei
1621Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1624Fabricarea ambalajelor din lemn
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
1711Fabricarea celulozei
1712Fabricarea hârtiei și cartonului
1721Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
1723Fabricarea articolelor de papetărie
1724Fabricarea tapetului
1729Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
2016Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
2041Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
2042Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
2052Fabricarea cleiurilor
2053Fabricarea uleiurilor esențiale
2211Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
2219Fabricarea altor produse din cauciuc
2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2229Fabricarea altor produse din material plastic
2311Fabricarea sticlei plate
2312Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2313Fabricarea articolelor din sticlă
2314Fabricarea fibrelor din sticlă
2319Fabricarea de sticlărie tehnică
2320Fabricarea de produse refractare
2331Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2512Fabricarea de uși și ferestre din metal
2571Fabricarea produselor de tăiat
2572Fabricarea articolelor de feronerie
2573Fabricarea uneltelor
2591Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
2592Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2594Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612Fabricarea altor componente electronice
2620Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630Fabricarea echipamentelor de comunicații
2640Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2652Producția de ceasuri
2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
2670Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2680Fabricarea suporturilor magnetice și optice destinate înregistrărilor
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității
2712Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității
2720Fabricarea de acumulatori și baterii
2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751Fabricarea de aparate electrocasnice
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790Fabricarea altor echipamente electrice
2811Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
2812Fabricarea de motoare hidraulice
2813Fabricarea de pompe și compresoare
2814Fabricarea de articole de robinetărie
2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2823Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2824Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
2825Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
2841Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2899Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
2920Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
2931Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
2932Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3011Construcția de nave si structuri plutitoare
3012Construcția de ambarcațiuni sportive și de agremsoftent
3020Fabricarea materialului rulant
3091Fabricarea de motociclete
3092Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3102Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103Fabricarea de saltele și somiere
3109Fabricarea de mobilă n.c.a.
3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220Fabricarea instrumentelor muzicale
3230Fabricarea articolelor pentru sport
3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator
3320Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
4332Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
5510Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590Alte servicii de cazare
5811Activitati de editare a cartilor
5812Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813Activitati de editare a ziarelor
5814Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819Alte activitati de editare
5821Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829Activitati de editare a altor produse software
6201Activități de realizare a software-ului la comandă
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
7500Activitati veterinare
8610Activitati de asistenta spitaliceasca
8621Activități de asistență medicală generală
8622Activități de asistență medicală specializată
8623Activități de asistență stomatologică
8690Alte activități referitoare la sănătatea umană
9311Activități ale bazelor sportive
9312Activități ale cluburilor sportive

Share this post