Implementare Ascent ERP Producție

Compania LC Electronic

LC Electronic SRL din Lugoj, înființată în 1994, are ca obiect principal de activitate fabricarea subansamblurilor electronice (module). Compania a avut în 2014 o cifră de afaceri de 1.6 mil eur, pe care a realizat-o prin contribuția a 185 de angajați. Suprafața de producție este de cca. 3300mp.

Problema

Gestionarea producției ce se desfășoară în regim LOHN este o provocare continuă pentru managementul companiei. Datorită standardelor de calitate înaltă și pretențiilor ridicate ale beneficiarilor externi, calitatea proceselor și eficiența în gestionarea resurselor productive sunt factorii-cheie vizați de management. Situația în 2011, din punctul de vedere al gestionării datelor comerciale și de producție, era destul de precară, existând sincope în corelarea de resurse între comercial, logistică și producție care aduceau pierderi companiei.

Soluția

Implementarea Ascent ERP cu modulele Producție, Aprovizionare, Gestiune, Logistică și Financiar-contabilitate a fost o necesitate identificată și planificată ca obiectiv strategic de către managementul LC Electronic încă din 2008. Astfel, sistemul Ascent MRP a fost personalizat să răspundă nevoii complexe de planificare de resurse – prin corelarea disponibilității utilajelor de producție cu cea a resurselor umane și materiale.

Pentru a defini toți parametrii necesari, efortul s-a concentrat pe încărcarea datelor în sistem reflectând detaliile utilajelor, ale manoperelor de executat cu timpi normați pentru execuție automatizată sau manuală, timp de pregătire etc. și a fișelor tehnologice ce prevăd consumul normat de materii prime și materiale. Acest demers a fost consistent deoarece baza de date a fișelor tehnologice depășea 10 000 de poziții de produse finite și peste 50 000 de materiale și materii prime.

După definirea tuturor resurselor, s-a integrat un modul de preluare electronică a comenzilor de la client. În funcție de planificările existente, departamentul comercial poate face simulări de capacitate de producție pornind de la datele rezultate din prelucrarea comenzilor de client. Astfel se poate estima EDD – „estimated delivery date” – pentru comenzile specifice fiecărui produs solicitat. Confirmarea de comandă și comunicarea EDD către client se face de asemenea electronic. Planificarea e confirmată de departamentul de producție, luând în considerare disponibilitatea de personal în producție, capacitatea liberă a utilajelor și disponibilitatea materiei prime. Toate fișele tehnologice ale produselor sunt introduse și salvate cu istoricul și reviziile lor, existând o asociere electronică cu toate documentele necesare producției (schițe și desene tehnice, imagini etc), fiind asigurată o trasabilitate completă a acestora.

Bonurile de consum-predare, generate automat, evidențiază și deșeurile refolosibile normate (ex: cupru). Doar din valorificarea acestui material rebut compania facilitează economii ale clienților săi de câteva sute de mii de euro anual. Lansarea în producție cu „job order” (ordine de execuție) este asigurată prin „intersecția” fazelor și manoperelor de executat pe comenzile programate, cu prezența la lucru rezultată din comunicarea integrată cu serverul sistemului de pontaj, în funcție de competența relevată de matricea de competențe a personalului.

CTC-ul – controlul calității – la predarea produselor finite este executat folosind scannere de cod de bare mobile, pentru conformitatea 100% a calității produselor. Această etapă este declanșatorul predării în magazie a produselor finite și lansării proceselor de logistică integrate (simulare packing list, determinare necesar și tip de paleți, dimensionarea volumetrică și de greutate aferentă capacității de transport). Sistemul permite derularea operațiunii de generare packing list prin generarea de etichete de palet și scanarea fiecărui produs, respectiv asocierea cu cutia și paletul pe care a fost plasat, astfel încât în final rezultă un packing list disponibil în back-office, gata de listat.

Sistemul asigură derularea proceselor de mentenanță a utilajelor, astfel încât mecanicii să asigure o perioadă de funcționare a utilajelor maximizată, eliminând congestiile și oprirea fluxului de lucru care provoacă pierderi.

Partenerii externi au acces, prin intermediul unui portal web, la secțiunea de business intelligence aferentă urmăriirii tabloului de comenzi propri cu status dinamic.

Situația de ansamblu a resurselor și profitului generat de activitate pe centre de cost venit definite ca și secții, parteneri sau departamente (sau orice resursă generatoare de costuri sau venituri) este disponibilă managementului pentru fundamentarea deciziilor strategice.

Share this post