Implementare Ascent ERP Transport

Ravitex – servicii de transport rutier marfă

Ravitex SRL este o companie care oferă servicii de transport rutier de mărfuri, atât intern cât și extern. Compania și-a mărit capacitatea de transport de 50 de ori în doar 12 ani – lansându-se pe piața de servicii de transport marfă cu 4 camioane, în anul 2002, ajungând ca în anul 2014, flota Ravitex să numere peste 200 de camioane. Cifra de afaceri corespunzătoare anului 2014 este de aprox. 30 de milioane euro.

În cadrul companiei Ravitex, controlul proceselor aferente curselor interne și externe pentru satisfacerea comenzilor diverșilor clienți se făcea prin raportarea în EXCEL, deci prin situații dificil de corelat într-un mod dinamic. Problemele esențiale erau legate de gestionarea parcului propriu, a comenzilor de la beneficiari privind cursele cu încărcare exclusivă sau grupaj, analiza și gestionarea activităților dispecerilor, a activităților de service (atelier) derulate în „regie proprie”. Lipsa de control și monitorizare în timp real a proceselor ducea la o eficiență scăzută.

Soluția software propusă este integrarea tuturor proceselor în cadrul sistemului Ascent ERP, începând cu managementul solicitărilor de transport de la client până la preluarea comenzilor de transporturi, atât prin intermediul parcului propriu cât și în regim de casă de expediție, controlul documentelor aferente cursei (dosarului) și facturarea automată a comenzilor acestor curse, respectiv urmărirea încasărilor. Procesele, facilitățile de operare/centralizare și situațiile disponibile pentru managementul operațional, dar și pentru top management sunt variate si complete:

  • Reflectarea automată a comenzilor facturate în modulul  financiar sub forma centralizată pe centru de cost venit (număr de identificare cap tractor sau ansamblu).
  • Analize diverse: comenzi procesate de dispeceri și eficiența acestora, analiza pe centre de cost-venit la nivel de comandă client sau număr dosar (număr de cursă), marja netă de adaos pe comandă client, costuri/km, preț/km, km dizlocați, consum lunar pe mașini, repartizare cheltuieli indirecte până la un profit net pe mașină, rating şoferi etc.
  • Controlul curselor în timp real prin integrarea aplicației Ascent ERP cu sistemul GPS de pe mașini și comunicarea prin mesaje text cu fiecare mașină (ex: descărcat în locație, locații de descărcare procesate de dispeceri etc.). Astfel, într-o legătură directă din fereastra de analiză comenzi a ERP-ului, dispecerul are acces la pozițiile în cadrul rutelor pe comenzi a camioanelor pe hartă, putând sesiza dacă sunt întârzieri, dacă autocamioanele sunt oprite sau sunt abateri de la rută.
  • Propunerea de oportunități de încărcare  în funcție de datele de descărcare și poziția mașinii sincronizată via GPS cu o anumită frecvență.
  • Integrarea aplicației Android pentru managementul comunicării cu şoferii (se pot transmite toate evenimentele intervenite – normale sau excepționale și se vor genera notificări-alarme automate dacă aceste evenimente sunt întârziate (ex: întârziere de încărcare, întârziere de descărcare, întârziere descărcare sau sosire).
  • Rutarea la nivel de comandă și evidențiere dată/oră optimă de plecare în cursă în funcție de programul şoferului.

Share this post