EBITDA

Indicatori importanți pentru afacerea ta (EBITDA, EBT, EBIT, EBITDAR)

EBITDA

EBITDA este acronimul pentru Earnings Before Interest, Taxes, Depreciaton and Amortization și reprezintă profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare. Indicatorul arată cați bani generează o companie din activitatea sa curentă, înainte de a-și plăti datoriile, taxele și de a reflecta cheltuielile non-cash (amortizarea).

EBITDA este o valoare a câștigurilor care este neutră în ceea ce privește structura capitalului, ceea ce înseamnă că nu ține cont de diferitele moduri în care o companie poate folosi datorii, capitaluri proprii, numerar sau alte surse de capital pentru a-și finanța operațiunile. De asemenea, exclude cheltuielile fără numerar, cum ar fi amortizarea, care pot reflecta sau nu capacitatea unei companii de a genera numerar și pe care îl poate rambursa ca dividende.

În plus, exclude taxele, care pot varia de la o perioadă la alta și sunt afectate de numeroase condiții care pot să nu fie direct legate de rezultatele operaționale ale unei companii.

Câștigurile înainte de dobândă, impozite, și amortizare (EBITDA) sunt o valoare care măsoară performanța financiară generală a unei companii.

La mijlocul anilor 1980, investitorii au început să utilizeze EBITDA pentru a stabili dacă o companie aflată în dificultate va fi capabilă să ramburseze dobânzile aferente unui contract de cumpărare cu “efect de levier”.

EBITDA este acum utilizat în mod obișnuit pentru a compara sănătatea financiară a companiilor și pentru a evalua firmele cu diferite rate de impozitare și politici de amortizare.

În general, EBITDA este un instrument la îndemână pentru observarea rezultatelor unei companii, astfel încât să vă puteți evalua mai ușor afacerea.

EBITDA nu înlocuiește alte metrici, cum ar fi venitul net. La urma urmei, elementele excluse din EBITDA – dobânzi, impozite și cheltuieli fără numerar – sunt încă elemente reale cu implicații financiare care nu ar trebui ignorate.

EBITDA este adesea cel mai util pentru compararea a două companii similare sau pentru încercarea de a determina potențialul fluxului de numerar al unei companii.

Calcul EBITDA

Formula de calcul

EBITDA = Profit Net + Cheltuieli cu dobânda + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuielile cu amortizarea și cu deprecierea

 Se poate calcula și sub formă de procent făcându-se raportul cu cifra de afaceri:

EBITDA/CA (cifra de afaceri) x 100

-procentul se folosește pentru a identifica cele mai eficiente companii dintr-o anumită industrie.

În structura acestui indicator se utilizează atât termenul depreciere, cât și amortizare, care se referă la 2 lucruri diferite și anume:

  • deprecierea se referă la imobilizări corporale.
  • amortizarea se referă la imobilizări necorporale.

Raportul Datorii/EBITDA arată riscul de neplată al unei companii. Atunci când acest raport are o valoare mare, indică defapt un grad de îndatorare mare și compania ar putea avea dificultății în a-și achita datoriile. Pe de altă parte, un raport de valoare mică indică faptul că o societate își poate achita datoriile.

Dezavantaje

EBITDA nu este un înlocuitor pentru analiza fluxului de numerar al unei companii și poate face ca o companie să arate că are mai mulți bani pentru a plăti dobânzi decât o face cu adevărat.

Indicatorul ignoră, de asemenea, calitatea veniturilor unei companii și o poate face să pară diferit, într-un sens negativ, decât este în realitate.

Ignoră cheltuielile legate de achiziția de echipamente, terenuri, etc, adică de active, dar și fondul de rulment.

Este foarte diferit de la o companie la alta și de la industrie la industrie.

Indicatori derivați din EBITDA

EBT

EBT este acronimul pentru Earnings before Taxes și reprezintă profitul obținut înainte de plata impozitelor.

Este utilizat pentru analiza profitabilității unei companii fără impactul regimului său fiscal. Aceasta face companiile din diferite state sau țări mai ușor comparabile, deoarece cotele de impozitare pot diferi semnificativ între granițe.

Formula de calcul

EBT = Profitul net + Cheltuiala cu impozitul

EBIT

EBIT este acronimul pentru Earnings Before Interests & Taxes. Este cunoscut ca și profitul înainte de dobânzi și impozite, profit din exploatare  sau ca și profitul operațional.  

Indicatorul reprezintă venitul net al unei companii înainte de a fi deduse cheltuielile cu impozitul pe venit și cheltuielile cu dobânzile.

EBIT este utilizat pentru a analiza performanța operațiunilor de bază ale unei companii fără ca acele costuri de structură de capital și cheltuielile fiscale să aibă impact asupra profitului.

Formula de calcul

 EBIT = Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare + Cheltuieli cu dobânda + Cheltuieli cu impozitele

Sau

EBIT= Profit din exploatare+ Veniturile financiare

EBITDAR

EBITAR este acronimul pentru Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, and restructuring/rent. Reprezintă veniturile înainte de dobânzi, impozite, amortizare, costuri de restructurare sau de închiriere.

Indicatorul este utilizat pentru a evalua performanța companiei. Acesta nu este prezent în contul de profit și pierdere, dar poate fi calculată folosind informațiile din contul de profit și pierdere prin adăugarea cheltuielilor de chiriere sau restructurarea costurilor la EBITDA.

 Valoarea indicatorului este utilizată în primul rând pentru a analiza starea financiară și performanța companiilor care au trecut prin restructurare în ultimul an. Este, de asemenea, util pentru companii precum restaurante sau cazinouri care au costuri de închiriere unice.

Indicatorul oferă analiștilor o imagine asupra performanței operaționale de bază a unei companii. Excepție fac cheltuielile care nu au legătură cu operațiunile, cum ar fi impozite, chirie, costuri de restructurare și cheltuieli fără numerar.

Folosirea indicatorului EBITDAR permite compararea mai ușoară a unei firme la alta prin minimizarea variabilelor unice care nu au legătură directă cu operațiunile.

Formula de calcul

EBIDAR= Profit Net + Cheltuieli cu dobânda + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuielile cu amortizarea și cu deprecierea + Cheltuieli cu chiria + Costurile de restructurare

Sau

EBITDAR= EBIDA+ Cheltuieli cu chiria + Costurile de restructurare

Share this post