Interpack Oradea intră într-o nouă etapă de management şi automatizare a producţiei alături de Ascent Soft

Am demarat implementarea unei soluţii ERP la Interpack Oradea, un producător important de ambalaje din carton duplex şi ondulat, cu o bogată tradiţie şi o prezenţă activă de 25 de ani pe piaţă, orientat spre producerea unei diversităţi largi de ambalaje, de la cutii de încălţăminte la ambalaje variate pentru industria alimentară şi a băuturilor – precum caserolele pentru prăjituri, cutiile pentru tort sau pentru pizza.

Noua generaţie de management a acestei afaceri de familie, mai tânără şi dinamică, a preluat ştafeta de la părinţi ridicând la un alt nivel ştacheta aşteptărilor în privinţa planificării, urmăririi şi controlului afacerii.

Având în faţă opţiunea de a adăuga câteva module suplimentare soluţiei informatice pentru contabilitate existente deja “în casă” sau de a căuta pe piaţă o soluţie ERP nouă, mai cuprinzătoare şi adaptată nevoilor specifice ale afacerii, managerii Interpack au accesat formularul de contact de pe forumul ascenterp.ro, trimiţând în mai 2016 o cerere de ofertă.

Reacţia noastră rapidă de a intra imediat în dialog telefonic şi pe e-mail şi experienţa de implementare pe producţie a echipei Ascent Soft i-a determinat să aprofundeze conversaţia, iar studiile de caz prezentate – privind implementările noastre de succes pentru firme de producţie ce au procese de fabricaţie comune cu producţia de ambalaje (printing, caşerare sau decuparea colilor) – i-au convins să opteze pentru implementarea cu noi a unei soluţii informatice integrate.

Este vorba despre implementările noastre de la LTHD Timişoara (tipografie specializată pe producţia de etichete), Creative Group Arad (tipar digital şi print de mari dimensiuni) şi Plastomet Reşiţa (optimizarea decupărilor metalice prin refolosirea semifabricatului din tablă şi reducerea volumului de deşeuri rezultate din producţie).

Am descoperit cu plăcere faptul că avem clienţi şi furnizori comuni, unul dintre managerii “noului val” fiind absolvent al Politehnicii din Timişoara şi având o bună cunoaştere a pieţei timişorene.

Numărul mare de clienţi şi comenzi şi varietatea modelelor de ambalaje comandate au impus automatizarea fluxurilor interne – de la antecalculul de preţ la ofertarea tehnică, calculul preţului final, cunoaşterea progresului real al fiecărei comenzi în producţie şi monitorizarea cu cititoare de coduri de bară a livrării finale a articolelor comandate de clienţi.

Soluţia informatică dezvoltată de Ascent pentru partea operaţională a afacerii va depăşi canoanele limitative ale planificării de producţie şi raportării post-producţie.

Vom monta sisteme cu ecrane touchscreen la toate posturile importante asociate manoperei (caşerare, printare, decupare), asigurând o interfaţă dezirabilă pentru operatori de pe care să se lanseze comenzile interne de producţie şi să se gestioneze producţia pe fiecare dintre faze.

Practic, prin integrarea sistemelor touchscreen cu ERP-ul Ascent Soft, Interpack va cunoaşte în fiecare moment câte produse au fost realizate din fiecare reper, iar sistemul informatic va face automat descărcările de gestiune.

Prin comanda de “start job order” se va lansa instrucţiunea de a realiza o sarcină de producţie în conformitate cu cerinţele specifice de timp şi consum de materiale, dându-se semnalul pentru începerea producţiei, iar fiecare lansare în producţie va fi legată intern de o anumită factură de materii prime şi materiale şi de alocarea unor resurse şi consumuri interne de materiale, manoperă, echipamente şi maşini.

Procesele automatizate din tabloul de bord al producţiei vor uşura parametrizarea, adică urmărirea şi controlul unor parametri esenţiali de consumuri şi costuri.

Producţia nu se va mai raporta doar de pe centralizatoarele de plăţi, ci pentru toate joburile de execuţie deschise din sistemul informatic, iar raportarea consumurilor de materii prime pentru semifabricatele ce se vor transforma ulterior în produse finite (work in progress) se va face direct din sistem.

Interpack va cunoaşte cu precizie – din raportul de producţie oferit de sistemul informatic – câte coli de carton a utilizat, pentru ce comenzi şi din ce lot de materii prime pentru fiecare comandă.

Prin eliberarea de coduri de bare pe unitatea de ambalare a materiilor prime (palet), fiecare lot de carton va avea asociaţi în mod riguros parametrii proprii de grosime şi calitate ce se vor regăsi apoi în toate comenzile realizate ulterior din acel lot.

De asemenea, se va putea verifica uşor câte coli de carton s-au folosit efectiv şi câte trebuie să se întoarcă în magazie, gestiunea stocurilor de materii prime fiind astfel optimizată.

Clientul va folosi în prima fază soluţia Ascent ERP pentru gestiunea stocurilor (inventory), pentru evidenţa importurilor, exporturilor şi recepţiilor intracomunitare pe relaţia sa cu furnizorii şi cu clienţii, pentru ofertarea comercială şi stabilirea politicii de preţuri pe fiecare dintre parteneri (discounturi, preţuri preferenţiale) şi pentru planificarea şi urmărirea producţiei pe faze, manopere şi reţetar.

Modulul de gestiune a depozitării (WMS) va ajuta la evidenţa intrării în depozit a stocurilor de materii prime (check in), a eliberării lor pe secţii pe baza comenzilor de producţie (check-out), precum şi a ambalării, paletizării şi livrării produselor finite.

Rămâne loc de dezvoltare în viitor a soluţiei informatice pentru managementul financiar şi analiza de business inteligence (BI).

Proprietarii Interpack sunt asociaţi în două companii specializate pe faze diferite ale aceluiaşi proces de producţie, iar soluţia Ascent Soft le va permite optimizarea activităţii de grup prin partajarea de resurse şi punerea datelor în comun, nemaifiind necesară introducerea redundantă a aceloraşi date de intrare, de pe aceleaşi documente, în ambele companii.

Datele de pe documente vor fi introduse o singură dată în sistem şi vor fi apoi utilizate în ambele firme prin platforma informatică comună dezvoltată la nivel de grup.

Adoptarea interfeţei de start order de producţie de pe touchscreen-uri amplasate direct lângă utilajelele principale de producţie va fi principala dezvoltare inovativă presupusă de proiectul de implementare ce va fi startat în luna septembrie a acestui an.

Soluţia implementată va permite ducerea la capăt a comenzilor interne pe o anumită fază de producţie, de exemplu preprintarea colilor, urmând ca semifabricatul preprintat să rămână pe stoc până la momentul programat prin contract şi comenzi pentru livrarea şarjelor (loturilor) de produs finit către clienţi.

În acest fel, producătorul îşi poate optimiza activitatea pe fazele intermediare de producţie, ţinând mai bine sub control costurile.

Soluţia informatică va fi pregătită de operare încă din ianuarie 2017 pentru 12 utilizatori, dintre care 10 de desktop şi 2 mobili, ce o vor accesa de pe teren, dar go live-ul este programat doar pentru 1 martie 2017 datorită specificului industriei de ambalaje, care presupune o aglomerare a comenzilor în perioada de sfârşit de an, când creşte cererea de ambalaje pentru cadourile de sărbători.

Asamblarea, testarea şi validarea finală a soluţiei – ce presupun implicarea directă a managementului Interpack – va necesita acest moment de respiro şi refacere după efortul depus pentru finalizarea în bune condiţii a tuturor comenzilor de sfârşit de an.

Interpack Oradea va reprezenta în perspectivă o referinţă valoroasă pentru Ascent Soft, într-o nişă de piaţă dinamică şi prosperă cum este cea a industriei de packaging, iar dezvoltările specifice ce vor fi realizate pentru acest client ne vor permite să ne maturizăm soluţia informatică cu ajutorul experienţei şi know-how-ului suplimentar ce vor fi dobândite în ceea ce priveşte managementul de produs din tipografii şi producţia de ambalaje.

Share this post