Plastomet S.A. isi gestioneaza activitatea de productie cu Ascent ERP-MRP

O firmă industrială cu tradiţie din Reşiţa îşi modernizează planificarea şi urmărirea producţiei de repere metalice în parteneriat cu Ascent Soft

Producătorul de confecţii metalice Plastomet S.A. Reşiţa,

societate pe acţiuni cu capital integrat privat românesc având un număr de 200 de angajaţi, o firmă cu tradiţie localizată pe un amplasament unde se desfăşoară activităţi industriale fără întrerupere de peste 100 de ani, îşi va moderniza managementul, planificarea şi urmărirea producţiei cu ajutorul ERP-ului furnizat de Ascent Soft.

Echipa Ascent Soft proiectat o soluţie ce va include la livrarea sa completă atât un modul comercial de antecalcul resurse, devize şi ofertare de repere industriale, cât şi un modul complex de planificare şi urmărire a producţiei de tipul Material Requirements Planning (MRP).

Compania cărăşeană, care exportă cea mai mare parte a producţiei sale de piese şi componente din metal către clienţi intracomunitari cu exigenţe sporite de calitate, proveniţi din industria europeană producătoare de ciment, era în căutarea unei soluţii informatice personalizate care să o ajute să respecte întocmai graficele de livrare convenite cu clienţii externi, să îmbunătăţească productivitatea forţei sale de muncă şi să monitorizeze eficient, de la distanţă, cu un număr redus de angajaţi administrativi, toate activităţile de fabricaţie desfăşurate în diferite hale răspândite pe un amplasament extins.

Primul pas, ce a fost parcurs deja în anul 2015, se referă la fluxul comercial integrat de gestionare a cererilor de ofertă primite de la clienţi.

Pentru redactarea ofertelor tehnice şi comerciale, softul Ascent ERP-MRP preia specificaţiile din documentaţia tehnică primită de la clienţi o dată cu cererea de ofertă şi generează devizul pe baza manoperei, serviciilor externalizate şi unui antecalcul specific de resurse estimate a fi consumate (materii prime şi materiale) care ţine cont de parametrii normaţi de conversie a materiilor prime în semifabricate şi produse finite.

Dezvoltările software etapizate, ce vor fi finalizate până în septembrie 2016, vor permite lansarea liniară simultană în producţie a mai multor comenzi planificate şi aflate pe rol, urmărirea producţiei pe diverse faze de fabricaţie şi optimizarea şarjelor de debitare cu laser a profilelor mari de tablă.

Prin implementarea în ERP a unei ferestre specifice de debitare se va putea monitoriza mai eficient sistemul de extragere a diverselor repere de mici dimensiuni din loturile mari de tablă.

Scanarea materiei prime şi semifabricatelor cu coduri de bare va reduce volumul de deşeuri generate, ştiindu-se exact care semifabricat de tablă rezultat din producţie mai poate fi refolosit şi care trebuie reciclat.

Managerul general Aurel Văduva care a fost susţinătorul de suflet al proiectului de implementare şi “sponsorul” iniţiativei de informatizare a fabricii (alături de partenerii externi), va beneficia de un instrument managerial care va culege informaţii din teren din toate secţiile de fabricaţie, permiţând practicarea unor preţuri competitive şi încadrarea în termenele de livrare strânse negociate cu clienţii.

Soluţia software elimină sincopele în urmărirea comenzilor şi producţiei (ce pot să apară oricând la gestionarea pe hârtie şi din Excel), asigură trasabilitatea materiei prime şi semifabricatelor până la livrarea produsului finit, feedback-ul imediat din producţie, creşterea productivităţii muncitorilor, relaţionarea în mod virtual, fără deplasări fizice între birouri şi secţiile de producţie, prin conectarea cu fibră optică a halelor cu sediul administrativ, reduce deficienţele de comunicare internă şi evidenţa scriptică birocratică printr-o mai bună corelare a planificării aprovizionării cu magazia.

Acelaşi tip de soluţie informatică dezvoltată de Ascent Soft va putea fi transpus ulterior la clienţii externi finali ai Plastomet şi în întregul lor ecosistem de furnizori comunitari, având în vedere că aceştia îşi administrează proiectele centralizat pentru fiecare reper industrial şi pot construi un standard software de companie chiar pe sistemul ERP-MRP implementat de Ascent Soft la Plastomet Reşiţa.

De asemenea, noul client intrat în portofoliul Ascent Soft va deschide noi perspective şi pe piaţa internă de prelucrări şi confecţii metalice din România până la nivelul producătorilor de hale metalice complete.

Share this post