Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START –

Acest program încurajează și dorește stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare.

Cine sunt beneficiarii acestui program? Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Sunt IMM-uri și au fost înființate pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau unice
 • Au capital social integral privat
 • Nu au beneficiat de alte alocații financiare nerambursabile în anii anteriori și nu au asociați, acționari sau administratori care dețin sau au deținut aceste funcții în cadrul altor societăți
 • Își desfășoară activitatea și au sediul social pe teritoriul României, sunt înregistrate la Oficiul Registrul Comerțului
 • Codul CAEN pentru care solicită finanțarea este eligibil în cadrul programului
 • Au cel mult 2 ani de la înregistrarea la ORC la data deschiderii aplicației online a programului
 • Nu au nici un fel de datorie la bugetul general și local
 • Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 euro de-a lungul a trei exerciții financiare pentru o întreprindere unică
 • Nu se află în stadiu de dizolvare reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat

Următorii nu beneficiază de acest prevederile acestui program:

 • Intermedieri financiare și asigurări
 • Tranzacții imobiliare
 • Activități juridice
 • Activități de jocuri de noroc și pariuri
 • Activități de producție sau comercializare de armament, muniție, explozibil, tutunn, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
 • Activități de producţie sau comercializare de produse energetice, închiriere și leasing, investigare și protecție, pescuit, acvacultură
 • Activități legate de producție primară de produse agricole
 • Activități legate de export
 • Ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate
 • Ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer
 • Ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

Planul de afaceri destinat acestui program va urma să fie implementat astfel:

 • AFN (alocația financiară nerambursabilă): maxim 90% din valoare cheltuielilor eligibile aferente proiectului, fără a depăși însă suma de 120.000 lei/beneficiar
 • Contribuția proprie: minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

Bugetul alocat acestui program, pentru anul 2016, este de 17.000.000 lei, estimând acordarea sumei unui număr de minim 141 de beneficiari.

Share this post