etransport

Sitemul RO e-Transport

Sistemul Ro e-Transport, implementat de ANAF, este un mijloc prin care se monitorizează în timp real traseul bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul României. Sistemul vizează transporturile care încep și se încheie pe teritoriul României. Totodată, sunt vizate și tranzacțiile transfrontaliere care încep, sunt în tranzit sau se încheie pe teritoriul României. Declararea a devenit obligatorie încă de la data de 1 iulie 2022. Monitorizarea se face cu ajutorul unui cod UIT obținut de pe platforma Ro e-transport. Acest cod UIT trebui introdus pe toate documentele produselor cu risc fiscal ridicat.

Obiectivele sistemului Ro e-Transport

 • Eliminarea evaziunii fiscale în transporturi.
 • Reducerea diferenței dintre TVA-ul datorat și colectat.
 • Monitorizarea transporturilor cu bunuri cu risc fiscal ridicat.
 • Fiscalizarea corectă a tranzacțiilor comerciale legate de transport.
 • Creșterea încasărilor la bugetul de stat.

Ce este codul UIT din sistemul RO e-Transport?

UIT (Unit Identification Code) este codul unic generat de sistem după trimiterea și validarea datelor. Codul UIT. Cu ajutorul lui se identifică bunurile care fac obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat. Codul trebuie să fie în posesia operatorului de transport rutier pe toată durata transportului, fie în format fizic, fie electronic, împreună cu documentele care atestă legalitatea transportului acestor mărfuri cu risc fiscal ridicat

În sistem vor fi înregistrate datele referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat.

Pentru a obține codul UIT, trebuie să înregistrați informațiile despre transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat în sistemul RO e-Transport cu cel mult 3 zile înainte de începerea transportului. Acest cod UIT va fi valabil timp de 5 zile de la momentul emiterii sale.

Unde va fi trecut codul UIT? -Documente

Pentru transporturile interne cu plată, documentul de transport este scrisoarea de transport tip CMR, conform legislației privind transporturile rutiere. Companiile ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a emite un CMR electronic. România a aderat la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire (eCMR) și la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR) prin Legea 29/2019.

În schimb, pentru transporturile realizate cu propriile lor vehicule, nu este necesar să se completeze un CMR. Se poate utiliza un aviz de expediție sau un document similar, cum ar fi un aviz de însoțire. De asemenea obținerea CMR-ului este obligatorie în continuare, odată cu implementarea RO e-Transport.

Bunurile cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport sunt: 

 1. Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv. 
 2.  Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv. 
 3.  Băuturi, lichide alcoolice si oțet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv. 
 4.  Sare; sulf; pământuri si pietre; ipsos, var si ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 si 2517 
 5.  Îmbrăcăminte si accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv. 
 6.  Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv si la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv 
 7.  Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv. 
 8. Fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214. 

Atunci când un transport include atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte tipuri de bunuri, este necesar să introduceți datele pentru toate bunurile în Sistemul RO e-Transport. Această cerință se aplică tuturor tipurilor de bunuri transportate, nu doar celor cu risc fiscal ridicat. Codul UIT trebuie să însoțească documentul de transport asociat acestor bunuri.

Cum se sancționează nerespectare sistemului Ro e-Transport

De la data de 1 ianuarie 2023 se vor acorda sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor. Amenzile pentru neconformare vor fi de până la 50.000 lei pentru persoanele fizice și de până la 100.000 lei pentru persoanele juridice, la care se va adăuga confiscarea contravalorii bunurilor. 

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puţin unei partide de bunuri care face obiectul transportului. 

AscentSoft are integrată generarea declarației e-Transport în sistemul TMS. Citește aici despre el.

Share this post