Soluție Ascent ERP pentru Filip Spedition

Despre companie

Societatea Filip Spedition activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri din anul 2000 ajungând astăzi la cifra de afaceri de 20 milioane euro, 280 angajați și un parc auto de aproximativ 200 unități de transport.

Sistemul de gestionare a comenzilor de transporturi în anul 2012 la Filip Spedition era bazat pe EXCEL, iar toate raportările manageriale decurgeau din corelarea datelor din aceste foi de calcul cu introducerea datelor în mod redundant de către diferite departamente. Contabilitatea procesa încă o dată informația pentru rapoarte și declarații în baza centralizărilor situațiilor din EXCEL.

Domeniul transporturilor este într-o dinamică continuă, cu provocări multiple. Pentru a putea răspunde prompt fiecărei solicitări de transport, implementarea sistemului Ascent ERP a integrat toate departamentele interne: parc auto – dispeceri – planificare – monitorizare – șoferi – contabilitate într-un  tot unitar care a dus la o eficiență sporită în gestionarea activității de zi cu zi.

Pornind de la gestionarea parcului auto cu evidențierea documentelor care expiră la nivel de mașină și  șofer, inventarul mașinilor și urmărirea funcționării în parametri optimi a acestora prin verificările făcute de revizori în momentul în care mașina intră în parcare (check-in/check-out mașină prin coduri de bare), corelat cu calendarul plecărilor în curse, au dus la o mai bună gestionare a parcului auto pentru a reduce spre 0 timpul de indisponibilitate al mașinilor .

Evidențierea oportunităților de transport și disponibilitatea de resurse la nivel de comandă, rutarea, salvarea rutei și transmiterea comenzii și a rutei în mod automat la nivel de fiecare cap tractor astfel încât am reușit să distribuim informația în timp real către șoferi.

Integrarea sistemelor GPS de pe mașini a condus la o gestionare exactă a curse, prin generarea de alarme   cu abateri de la rută și eventuale întârzieri la descărcare.

Alarmele dinamice la nivel de mașină și dispeceri au dus la mărirea numărului de mașini gestionate de un dispecer, având rolul de prevenire a întârzierilor.

Deconturile de șoferi procesate în aplicație au evidențiat abaterile de km și consum realizate de șoferi.

Prin analizele dinamice diponibile pentru management, am identificat automat cursele și elementele de cost care nu se încadrează în parametrii prestabiliți pentru maximizarea profitului pe cursă.

Share this post