Soluție ERP integrată pentru industria tipografică

LTHD Corporation SRL din Timișoara,  înființată în 1994, are în portofoliu ca activitate principală producția de etichete, „die-cut” și „ESD-bags” pentru industriile electrotehnice și automotive respectiv servicii de tipar digital pentru orice beneficiar. Compania a avut în 2014 o cifră de afaceri de 2 milioane de euro, pe care a realizat-o prin contribuția a 65 de angajați. LTHD a câștigat în timp acreditări la nivelul activității, precum: ISO 9001, ISO/ TS 16949, certificatul de la Lloyd’s Register Quality Assurance Limited – (LRQA) și de asemenea ISO 14001.

Problema

În administrarea producției pentru etichetele de identificare sau „tag-uri”, respectiv pentru alte tipuri de produse finite din domeniul „ID-solutions”, calitatea proceselor și eficiența în gestionarea resurselor productive sunt factorii-cheie vizați de management, respectiv activitatea de vânzări și marketing. În 2011, gestionarea datelor comerciale și de producție era elaborată, dar nu depășise faza de lucru în EXCEL, existând sincope în corelarea de resurse între comercial, achiziții și producție. Acest lucru avea efect asupra eficienței gestionării comenzilor, rapidității ofertării, trasabilității comenzilor și a materialelor necesare.

Soluția

Implementarea Ascent ERP cu modulele Comercial, Producție, Aprovizionare, Gestiune și Financiar-contabilitate a fost o necesitate identificată și planificată ca obiectiv strategic de către managementul LTHD Corporation. Astfel, sistemul Ascent ERP a fost personalizat să răspundă nevoii complexe de identificare și planificare de resurse, respectiv de validare a soluțiilor tehnice, de urmărire în cadrul circuitului informațional intern și de comunicare cu beneficiarul a fiecarei “COC” – cerere de ofertă client – până la livrarea comenzii către beneficiar.

Pentru posibilitatea definirii în sistem a tuturor detaliilor aferente unei comenzi complexe ca și parametri, s-au creat nomenclatoare de materiale și materii prime, respectiv produse finite parametrizate, un produs finit de tipul etichetă fiind identificat prin câmpuri descriptive, ca de exemplu: culoare, densitate, tip de adeziv, tip de „liner” și greutatea aferentă, tip de finisare, lungime, lățime, grosime, temperatura minimă și maximă de rezistență, tip de „straturi”, tip de suprafață de aplicare etc.

Oricărei cereri de ofertă din partea unui beneficiar i se atribuie un număr autoincrementat de tipul „COC” – cererii de ofertă client, iar apoi fluxul de lucru continuă prin intermediul sistemului pentru  urmărirea etapelor de parcurgere a operațiilor de proiectare (trimitere, necesar, validare), respectiv urmărire status commercial (transferat account manager, validat sales-manager),  până când cererea este transformată într-o ofertă (OC – ofertă client). În cadrul ofertei se parametrizează toate valorile necesare unui antecalcul-deviz elaborat, iar produsul care a fost parametrizat, identificat cu multiplele lui caracteristici, este individualizat ca proiect unic prin combinarea caracteristicilor esențiale într-un cod de identificare unic.

Trasabilitatea completă și statusul fiecărui proiect este asigurat prin urmărirea fazelor pe care le urmează produsul, iar comunicarea prin intermediul emailului este realizată direct din sistemul Ascent ERP (se trimit confirmări de primire a solicitării, oferta PDF, „Order Acknoledgement” – confirmare de comandă etc.). Comanda client – CC se urmărește în procesul de producție internă prin asimilarea cu un „job-order” de execuție, de unde rezulta timpul normat aferent manoperelor de realizat, respectiv materialele necesare, iar din modulul integrat de control al producției rezultă feedback-ul aferent ciclului de producție – până la faza de predare produse finite spre magazie.

Necesarul de aprovizionare pe care fiecare account manager îl gestionează în funcție de comenzile primite se centralizează în comenzi de furnizori gestionate prin intermediul departamentului de achiziții.

Toate operațiile derulate în interiorul organizației sunt identificate cu un cod al operației, astfel încât harta proceselor desfășurate de resursele umane să fie centralizabilă în funcție de grupele de activități și alocate unor centre de cost-profit aferente diviziilor companiei.

Astfel, managementul companiei are acces la informație în timp real atât la nivelul derulării proceselor operaționale, cât și la cel al analizelor manageriale de eficiență a activității, respectiv la nivel de control de costuri.

Share this post