erp

Adoptarea sistemului ERP în companie

Sitemul ERP

ERP este un acronim pentru Enterprise Resource Planning și înseamna Planificarea Resurselor Întrepridenrii. Astfel, un sistem ERP este defapt o tehnologie de management ce te ajută să organizezi resursele companiei tale într-un mod cât mai eficient.

Sistemele de planificare a resurselor pentru întreprinderi sunt sisteme software extinse care integrează o serie de procese de afaceri. Precum: producția, lanțul de aprovizionare, vânzări, finanțe, resurse umane, bugetare și activități de servicii pentru clienți.

Sitemul ERP pune accentul pe planificarea resurselor din perspectiva unei întreprinderi. Sistemele ERP implementează concepte ERP la nivel de întreprindere și acoperă toate funcțiile de afaceri. Multe beneficii au fost realizate din utilizarea sistemelor ERP.

Avantajele includ o mai bună partajare a informațiilor în cadrul organizației, o planificare îmbunătățită și o calitate a deciziilor, o coordonare mai uniformă între unitățile de afaceri. Rezultatele sunt o eficiență mai mare și un timp de răspuns mai rapid la cererile și întrebările clienților. Bazându-se pe aceste avantaje, organizațiile pot promova gestionarea relațiilor cu clienții. Acestea ar consolida loialitatea și satisfacția clienților și ar putea obține cote de piață mai mari.

Sistemele ERP, asemănătoare cu alte sisteme informaționale de management, sunt adesea percepute ca fiind complexe și dificil de implementat. Pentru multe organizații, sistemele ERP sunt cele mai mari sisteme cu care au lucrat în ceea ce privește resursa financiară investită, numărul de persoane implicate și amploarea implementării. Mai multe companii au întâmpinat dificultăți în implementarea sistemului, cele majore fiind legate de oameni dar și de probleme tehnice.

Funcții și caracteristici ale sistemelor ERP

Integrarea funcțiilor de afaceri prin ERP se realizează printr-o platformă software uniformă și o bază de date. Acesta a evoluat din sistemele de planificare a cerințelor materiale (MRP) și din sistemele de planificare a resurselor de fabricație (MRP II). Sistemele MRP se ocupă de integrarea funcțiilor de fabricație care implică achiziționarea, planificarea, materialele și operațiunile, în timp ce sistemele MRP II asigură coordonarea și interacțiunile producției cu alte domenii funcționale, cum ar fi marketingul, finanțele și ingineria.

Deși sistemele ERP au fundamentul dezvoltat inițial pentru un cadru de fabricație, acestea au evoluat într-o platformă care să susțină aproape toate aspectele operațiunilor comerciale și industriale. Sistemele tipice ERP oferă multe module. Unele au module mai avansate și mai puternice decât celelalte. Un sistem ERP tipic poate consta din aceste module: Modul contabil și financiar, Modulul de management al resurselor umane, Modulul de fabricație, Modulul de gestionare a achizițiilor și modulul de distribuție și lanț de aprovizionare.

Implementarea unui sistem ERP schimbă inevitabil modul în care lucrează oamenii. Compatibilitatea între noul sistem și procedurile comerciale existente și formatul de date sunt problemele majore raportate de companii.

Compatibilitatea acestor sisteme cu convențiile de lucru existente în afaceri este un factor important. Deoarece ERP este o investiție majoră a unei firme și implementarea poate implica schimbări organizaționale substanțiale, sprijinul managementului superior sa dovedit a fi un factor cheie al succesului, dar mai important, managementul superior trebuie să dezvolte o viziune comună și să o comunice angajaților astfel încât așteptările să fie clare. Astfel, așteptările atât ale colegilor, cât și ale managementului superior pot influența comportamentul utilizatorilor ERP.

Vezi aici ce beneficii aduce adoptarea digitalizării în compania ta.

Modelele adoptării sistemului ERP de către angajați

Există mai multe modele teoretice care explică acceptarea de către utilizator a sistemelor informatice. Acestea includ:

  • modelul de acceptare a tehnologiei
  • autoeficacitatea calculatorului
  • potrivirea task-tehnologie
  • teoria comportamentului planificat

Modelul de acceptare a tehnologiei sau TAM este un model aplicat pe scară largă pentru a explica adoptarea tehnologiei informației de către utilizatorul final. Este un model puternic de acceptare de către utilizator a tehnologiei informatice. Recent, TAM a fost aplicat sistemelor ERP pentru a explica problemele complexe de implementare și adoptare ale părților interesate și ale utilizatorilor finali.

Modelul de acceptare a tehnologiei se bazează pe teoria acțiunii raționate (TRA). Acestapropune că intenția comportamentală a unui individ de a utiliza un sistem este determinată de doi factori:

  • utilitatea percepută (PU)
  • ușurința percepută de utilizare

Un cercetator a definit utilitatea percepută ca „gradul în care o persoană crede că folosirea unui anumit sistem i-ar spori performanța la locul de muncă”. Utilitatea percepută pentru individ este cel mai probabil rezultatul îmbunătățirii performanței la locul de muncă și al motivației utilizatorului. Studiile au raportat că utilitatea percepută este asociată pozitiv cu utilizarea sistemului.

 Ușurința percepută de utilizare este definită ca „gradul în care o persoană crede că utilizarea sistemului va fi fără efort”. Potrivit TAM, utilitatea percepută este, de asemenea, influențată de ușurința percepută de utilizare, deoarece, alte lucruri fiind egale, cu cât sistemul este mai ușor de utilizat, cu atât poate fi mai util. Oamenii care percep ușurința în utilizare sunt mai predispuși să creadă în ușurința și utilitatea sistemului.  Potrivit cercetatorilor utilitatea a fost mai puternic legată de utilizare decât de ușurința de utilizare.

Variabile ce influențează acceptarea unui sistem ERP de către angajați

Autoeficacitatea

Este o măsură a încrederii utilizatorului în capacitatea sa de a utiliza o tehnologie. Autoeficacitatea computerului este definită ca o judecată a capacității cuiva de a utiliza un computer. Este și un antecedent important al utilității percepute. S-a constatat că auto-eficacitatea computerului joacă un rol important în explicarea intenției de utilizare prin utilitatea percepută. Autoeficacitatea computerului unui individ este un puternic determinant al ușurinței percepute de utilizare și a intenției comportamentale.

Sprijin organizațional

În organizațiile care utilizează un sistem tehnic, suportul organizațional afectează intenția comportamentală de a utiliza sistemul. Sprijinul organizațional este clasificat în suport tehnologic și suport pentru management. Asistența tehnică reprezintă persoanele care asistă utilizatorii de produse hardware și software.

 Susținerea managementului superior este definită ca disponibilitatea managementului superior de a furniza resursele necesare și autoritatea pentru succesul proiectului.

Într-un mediu de sistem ERP, dacă organizația oferă sprijin suficient angajaților pentru sarcina lor, angajații sunt mai predispuși să se bucure de munca lor și să-și îmbunătățească performanța prin utilizarea noului sistem. Implementarea unui sistem ERP aduce schimbări de anvergură într-o organizație și procesele acesteia. Prin urmare, conducerea superioară trebuie să realizeze că comunicarea este esențială pentru a se asigura că angajații înțeleg și acceptă schimbările aduse de adoptarea ERP-ului. Astfel, sprijinul organizațional este crucial pentru adoptarea cu succes a ERP.

Implementarea sistemelor necesită adesea modificări substanțiale ale structurii organizaționale, rolurilor și locurilor de muncă ale angajaților, sistemelor de recompense, mecanismelor de control și coordonare și proceselor de lucru. Prin urmare, sprijinul conducerii superioare sub formă de angajament și comunicare legat de implementarea sistemului este esențial pentru legitimitatea procesului de implementare și moralul angajaților după implementare.

S-a constatat că sprijinul organizațional a fost asociat pozitiv cu factorii TAM. În timp ce sprijinul organizațional sa dovedit a fi crucial pentru adoptarea cu succes a unui nou sistem.

Instruirea

Educația și formarea se referă la procesul de furnizare a conducerii și angajaților cu logica și conceptele generale ale sistemului ERP. Sistemele de planificare a resurselor pentru întreprinderi sunt extrem de complexe și necesită instruire riguroasă; prin urmare, instruirea este un factor important pentru implementarea cu succes. Lipsa instruirii a fost unul dintre motivele importante pentru eșecul sistemelor ERP. Instruirea și educația vor reduce anxietatea și stresul angajaților cu privire la utilizarea sistemului ERP. Vor oferi o mai bună înțelegere a beneficiilor sistemului pentru sarcinile lor Instruirea și educația influențează convingerile utilizatorilor față de sisteme, iar programele de instruire sporesc încrederea utilizatorilor în capacitatea lor de a le folosi.

Complexitatea tehnologică

Sistemele de planificare a resurselor întreprinderii, asemănătoare cu alte sisteme informaționale de management, sunt adesea percepute ca fiind foarte complexe și dificil de implementat. Complexitatea tehnologică este definită ca măsura în care o nouă tehnologie este mai complicată pentru utilizatorul său decât tehnologia anterioară utilizată pentru aceeași lucrare sau similară. Totodată reprezintă o creștere a numărului de lucruri pe care utilizatorul trebuie să le facă. o dată. Natura complexă a sistemelor ERP limitează cantitatea de cunoștințe pe care utilizatorii o pot absorbi înainte de utilizarea efectivă. O complexitate mai mare are ca rezultat o sarcină mentală și un stres mai mari Complexitatea sistemului ERP ar putea afecta negativ atitudinile utilizatorului față de utilizarea sistemului.

Compatibilitatea tehnologică

Problemele obișnuite în adoptarea sistemelor ERP sunt recunoscute pe scară largă ca fiind înrădăcinate în potrivirea slabă dintre sistemele ERP și procesul de afaceri.

 În implementare, sistemele sunt dezvoltate pentru a sprijini procesele de afaceri, cum ar fi fabricarea, achiziționarea sau distribuția, astfel încât implementarea ERP și procesul de afaceri ar trebui să fie strâns legate. În procesul de afaceri, sistemul ERP este explicat în mod semnificativ prin presiunea competitivă și compatibilitatea sistemelor.

Compatibilitatea este definită ca gradul în care o inovație este percepută ca fiind în concordanță cu valorile existente, nevoile și experiențele anterioare ale potențialilor adoptatori.

Există 4 dimensiuni care reflectă definiția compatibilității:

  • compatibilitatea cu practicile de lucru existente
  • compatibilitatea cu stilul de lucru preferat
  • compatibilitatea cu experiența anterioară
  • compatibilitatea cu valorile existente

Procedurile și compatibilitatea datelor sunt cruciale pentru acceptarea sistemului de către angajat.

Pachetele de sisteme ERP pentru întreprinderi sunt compatibile numai cu bazele de date și sistemele de operare ale unor companii. În acest mod, compatibilitatea procedurală și a datelor este crucială pentru acceptarea sistemului de către angajați. Astfel, incompatibilitatea tehnologică va afecta negativ productivitatea sistemului, eficiența, satisfacția angajaților, angajamentul și motivația. O compatibilitate mai mare a inovației tehnologice cu sistemele tehnice existente, practicile de operare și sistemele de valori și credințe ale unității adoptatoare a fost indicată ca fiind favorabilă adoptării sale.

Impactul utilizării unui sistem ERP

Din păcate, este greu de spus  dacă investițiile în tehnologie au succes sau nu. Utilizarea unui sistem este puternic corelată cu alte criterii, cum ar fi: profitabilitatea, aplicarea problemelor în organizație, calitatea luării deciziilor, performanța și satisfacția și faptul că o persoană va folosi un sistem intensiv numai dacă îndeplinește unele dintre aceste criterii.

Utilizatorii au tendința de a utiliza sistemul dacă își îmbunătățesc performanța sarcinii sau calitatea deciziei. Altfel pot evita utilizarea unui sistem, cu excepția cazului în care utilizarea acestuia este obligatorie. Adoptarea unui sistem ERP necesită eforturi extinse, atât pentru aspectele tehnologice, cât și pentru cele de afaceri ale implementării. În acest mod, cercetătorii nu au dezvoltat o metodă deterministă pentru a evalua impactul aferent.

Impacturile și rezultatele utilizării ERP, prin urmare, ar trebui să fie investigate din perspective diferite. În special pentru a studia modul în care factorul uman influențează succesul și modul în care utilizatorii pot îmbunătăți semnificativ performanța ERP.

Însă, sistemul ERP a sporit capacitatea organizațiilor de a colecta mai multe informații în detaliu și în timp real. A și adus o dispersare mai răspândită a informațiilor în întreaga organizație. Acest acces extins la informații oferă angajaților flexibilitate suplimentară. Le permite, de asemenea, să ia decizii care erau trimise formal către alte departamente din cauza lipsei de informații.

Te gândești sa adopți un sistem ERP pentru compania ta? Contactează-ne pentru detalii sau pentru a încercă o versiune Demo gratuită.

Share this post