Fof

Digitalizarea fabricilor-Factory of future (FoF)

Introducere

Lumea a asistat la mai multe revoluții industriale de-a lungul istoriei. Prima revoluție industrială a fost mecanizarea producției folosind apa și aburul; a 2-a revoluție industrială a introdus producția de masă cu ajutorul energiei electrice; și a treia revoluție industrială utilizează electronica și tehnologia informației pentru a automatiza în continuare producția. În zilele noastre, odată cu progresele moderne în tehnologia de la mașină la mașină (M2M) și a comunicațiilor, lumea abia acum începe să experimenteze următoarea revoluție industrială – Industria 4.0.

Industria 4.0 permite producătorilor să se conecteze. Aceasta începe de la furnizor, fabrică, distribuitor, până la produsul în sine. Această conexiune pune bazele pentru fabrica viitorului (FoF), pe care relațiile cibernetice-fizice sunt amplificate. Nivelul de integrare permite producătorilor să colecteze și să proceseze cantități mari de informați.

Fabrica viitorului (FoF)

Irwin Welber a menționat pentru prima dată termenul de Fabrica viitorului (FoF) în 1986. Welber a explicat că FoF ar arăta ca o mașină inteligentă de mari dimensiuni, care funcționează cu o bază de cunoștințe integrată și organizată. El a subliniat, de asemenea nevoia ca furnizorii și clienții să devină parte integrantă a mediului FoF. Nevoia de a deveni din ce în ce mai flexibili este principala motivație pentru întreprinderile producătoare de a adopta inițiativa FoF. Acest lucru devine necesar datorită noile provocări cu care se confruntă companiile de producție. Aici se pot menționa necesitatea de a reduce costurile de producție, de a le personaliza produse, precum și să poată răspunde la schimbările pieței cât de repede posibil.

Folosind tehnologiile Internet of Things (IoT), producătorii sunt capabili să integreze lanțurile de cerere și aprovizionare, care le permite să se angajeze cu clienții finali într-un mod unic. Nucleul industriei 4.0 se bazează pe sisteme extrem de inteligente și conectate, care creează un lanț complet digital. Industria 4.0 este, de asemenea, denumită Internetul industrial al obiectelor (IIoT). Conectarea dispozitivelor inteligente are potențialul de a transforma modul în care funcționează fabricile, sunt administrate clădirile și operate vehiculele.   

Forța de muncă în FoF

Se spune că industria 4.0 și FoF vor avea un impact negativ privind ocuparea forței de muncă. Dar situația este diferită. Adică oamenii vor continua să existe și să joace roluri majore în FoF, doar că vor avea nevoie de alte abilități.

Orice companie de producție are nevoie de oameni din vânzări, marketing, producție, management, etc. care să continue să analizeze și să înțeleagă datele. Oamenii sunt supraveghetorii roboților, arhitecții subsistemul de control al FoF. Un rol cheie, nou, pe care oamenii îl joacă la FoF este tehnologia de monitorizare.

În viitor, oamenii vor trebui să se schimbe ca și rol, dar vor rămâne în continuare de neînlocuit. Din ce în ce mai mulți lucrători vor trebui să fie calificați în activități de luarea deciziilor, monitorizare și analiză.

Sistemele ERP

Oare sistemele ERP pot susține industria 4.0 și FoF? Desigur! Ele vin cu soluții adaptate proceselor extrem de complexe integrate în producție. Printr-o interfață intuitivă și modernă, sistemul îți permite administrarea resurselor materiale, financiare și umane, respectiv a utilajelor în scopul optimizării producției și creșterii productivității – în același timp cu reducerea risipei. În acest mod software-urile Ascent ERP îți aduc:

 • Planificare comenzi în funcție de capacitatea disponibilă
 • Necesar de aprovizionare cu integrare comenzi furnizori
 • Gestionare matrice competență resurse umane
 • Rapoarte de trasabilitate comenzi
 • Evidențiere deșeuri de producție revalorificabile
 • Plan de mentenanță la nivel de utilaj și secție

Pentru activitățile de producție care implică o ofertare bazată pe un antecalcul, sistemul pune la dispoziție și procesul de antecalculație. Astfel se permite salvarea desenelor și a altor documente care fundamentează antecalculul. Departamentul comercial, de proiectare, aprovizionare și tehnic pot să coopereze printr-un flux de lucru integrat în sistem. În partea operațională de organizare producție, există acces la informații – astfel încât lansarea în producție și urmărirea acesteia să fie corelate în mod precis.

Managerul de producție are acces la calendarul de comenzi cu status, respectiv la cel al utilajelor și la situația de urmărire comenzi centralizată. Integrarea împreună cu modulul de aprovizionare asigură definirea JIT (just in time) a situației aprovizionării cu materii prime și materiale. Există și corelarea cu sistemele de pontaj și ne arată disponibilitatea resurselor umane.

Cheltuielile administrative evaluate la sfârșit de lună sunt o sursă pentru grevarea altor costuri indirecte. Astfel încât postcalculul devine un proces facil și automatizat de determinare a profitabilității produselor sau a comenzilor.

Descoperă 7 probleme ce pot apărea în digitalizare în acest articol.

Soluția software Ascent ERP pentru compania Zloop

Zloop este o companie care, din 1995 se ocupă cu producerea de ambalaje din carton ondulat, oferă consultanță în proiectarea de ambalaje, iar din 2008 sunt și distribuitori de instalații de epurare și refolosire a apei (AquaService). Firma utilizează tehnologii și materiale nepoluante, iar deșeurile rezultate în urma proceselor de fabricație sunt colectate și predate centrelor specializate de reciclare. În anul 2019 Zloop a avut o cifră de afaceri de 12 912 851 lei.

Pentru o mai bună coordonare a tuturor proceselor, atât de fabricație cât și de protecție a mediului, Zloop a decis să achiziționeze soluția de software personalizată Ascent ERP pentru producție.

Software-ul ERP urmărește optimizarea următoarelor acțiuni:

 • Urmărirea comenzilor clienți.
 • Calcul automat al necesarului de aprovizionare.
 • Urmărirea comenzilor  furnizor.
 • Planificarea optimă a comenzilor de producție în funcție de data de livrare a comenzii client dar și in funcție de utilaj.
 • Automatizarea cererii de materiale către depozit în funcție de planificarea producției.
 • Urmărirea comenzilor de producție în timp real.
 • Urmărirea gradului de încarcare pe utilaj.
 • Supravegherea productivității pe operator / manopera.
 • Consolidarea paleților la livrare.

Vezi și Implementarea sistemului Ascent MRP, în detaliu, în compania de producție RAOUL din Timișoara.

Consultă și tu soluția noastră software Ascent ERP prin solicitarea unui demo gratuit.

Share this post