Finanțare pentru dezvoltarea rurală

Acest program dorește încurajarea și stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural. Obiectivul principal este demararea și dezvoltarea structurilor economice private înființate în mediul rural, prin creșterea numărului de locuri de muncă, dar și a IMM-urilor în mediul rural.

Bugetul alocat acestui program, pentru anul 2016, este de 25.900.000 lei, de unde se estimează acordarea ajutorului de minimis unui număr de minim 207 beneficiari.

Beneficiarii acestui program sunt:

 1. Operatorii economici: întreprinderi mici și mijlocii care sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990, sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale
 2. Societățile: micoîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
  • Sunt IMM
  • Au capital social integral privat
  • au sediul social şi punctul/punctele de lucru în mediul rural
  • sunt înregistrate la ORC și își desfășoara activitatea pe teritoriul României
  • asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate
  • codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil programului
  • au cel mult 5 ani de la înregistrarea ORC
  • nu au datorii la bugetul general și local
  • reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor după primirea alocaţiei financiare nerambursabile
  • angajează minim 1 salariat
  • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică
  • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii
  • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat

Finanțarea planurilor de afaceri din cadrul acestui program se finanțează astfel:

 • AFN – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 125.000 lei/beneficiar
 • Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

Share this post