Programul național multianual de microindustrializare

Obiectivul acestui program îl reprezintă susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM-urilor din aceste sectoare. Bugetul alocat acestei scheme este de 60.890.000 lei, pentru anul 2016, din care se estimează acordarea ajutorului de minimis unui număr de minim 244 de beneficiari. Beneficiarii acestui program […]

Finanțare pentru dezvoltarea și modernizarea activităților de comercializare

Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea operatiorilor economici, societăți și societăți coperative, în scopul îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice. Se urmărește întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă precum și dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă. Bugetul pentru acest program, pentru anul 2016, este […]

Finanțare pentru dezvoltarea rurală

Acest program dorește încurajarea și stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural. Obiectivul principal este demararea și dezvoltarea structurilor economice private înființate în mediul rural, prin creșterea numărului de locuri de muncă, dar și a IMM-urilor în mediul rural. Bugetul alocat acestui program, pentru anul 2016, este de 25.900.000 lei, de […]