Programul național multianual de microindustrializare

Obiectivul acestui program îl reprezintă susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM-urilor din aceste sectoare.

Bugetul alocat acestei scheme este de 60.890.000 lei, pentru anul 2016, din care se estimează acordarea ajutorului de minimis unui număr de minim 244 de beneficiari.

Beneficiarii acestui program sunt societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 și sunt IMM-uri
 • au capital social integral privat
 • asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate
 • sunt înregistrate la ORC şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României
 • codul CAEN pentru care solicită finanțare este autorizat și eligibil în cadrul programului
 • au cel mult 5 ani de la înregistrarea ORC la data deschiderii aplicației electronice pentru înscrierea planului de afaceri
 • nu au datorii la bugetul consolidat și local
 • reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocaţiei financiare nerambursabile
 • angajează până la depunerea decontului minim 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat

Finanțarea planului de afaceri se face în următoarele condiții:

 1. AFN – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar
 2. Contribuție proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Share this post