fonduri europene nerambursabile digitalizare

Fonduri europene nerambursabile pentru digitalizare

Microîntreprinderile și IMM-urile din România vor putea obține fonduri europene cuprinse între 30,000 și 100,000 de euro pentru achiziția de calculatoare, echipamente și servicii pentru digitalizare. Fondurile vor putea fi accesate prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională, în fiecare din cele 8 regiuni ale țării.

Proiectul face parte din Programul Operațional de Competitivitate (POC), axa prioritară 2 pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, prioritatea de investiții 2b pentru Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC.

Obiectivul specific este acela de creștere a contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, iar acțiunea 2.2.2. pentru digitalizarea IMM-urilor.

Fondurile europene nerambursabile pentru digitalizarea vor putea fi solicitate doar de către Agențiile de Dezvoltare Regională și anume

 • ADR Nord Est
 • ADR 2 Sud Est
 • ADR 3 Sud-Muntenia
 • ADR 4 Sud- Vest Oltenia
 • ADR 5 Vest
 • ADR 6 Nord-Vest
 • ADR 7 Centru
 • ADR 8 București- Ilfov

Însă beneficiarii finali ai fondurilor vor fii IMM-urile, astfel se va incheia un contract între ADR și IMM.

Buget

Valoarea maximă a contractelor de finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov este de 10.000.000 euro, iar pentru celelalte 7 regiuni (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru) valoarea maximă a contractelor este de 90.000.000 euro și se împarte pe baza unei pro-rate stabilite pe baza a doi indicatori – populația și suprafața.

Valoarea ajutorului de minimis solicitat este cuprinsă între 30.000 euro și 100.000 euro și reprezintă maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile, astfel 10% vor fi acoperite din contribuții proprii.

Situația  bugetului pentru fiecare regiune

Buget total 100.000.000,00 euro
Buget București-Ilfov: Municipiul București și județul Ilfov 10.000.000,00 euro
Buget Nord-Est: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui 15.759.000,00 euro
Buget Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea 13.374.000,00 euro
Buget Sud Muntenia: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași 14.166.000,00 euro
Buget Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea 10.773.000,00 euro
Buget Vest: Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara 10.593.000,00 euro
Buget Nord-Vest: Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj 12.897.000,00 euro
Buget Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) 12.438.000,00 euro

Condiții principale de eligibilitate

 • întreprinderile sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii aplicației de proiect și la data semnării actului de acordare a ajutorului de minimis.
 • nu înregistrează obligații bugetare nete:

-mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

-mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale.

 • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani.
 • nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie obiectul cererii de finanțare.
 • au sediu social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul.
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității.
 • nu este o întreprindere aflată în dificultate.

Cheltuieli eligibile

Companiile vor putea folosi fondurile pentru a acoperi cheltuieli pentru: calculatoare, programe informatice, licențe, servicii pentru instalare, configurarea și punerea in funcțiune a echipamentelor, automatizari software, website-uri , domenii, servicii de gazduire a site-ului, servicii de securitate cibernetică, servicii de tip cloud și SaaS, training-uri pentru angajații ce vor folosi noile programe/echipamente, servicii de consultanță pentru indentificarea soluțiilor de digitalizare și automatizare potrivite, etc. Descoperă beneficiile digitalizării și automatizării proceselor dintr-o companie  în acest articol.

Lista codurilor CAEN excluse

 • 011 Cultivarea plantelor nepermanente
 • 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
 • 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
 • 014 Creșterea animalelor
 • 015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
 • 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
 • 017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
 • 031 Pescuitul
 • 032 Acvacultura
 • 051 Extracția cărbunelui superior
 • 052 Extracția cărbunelui inferior101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
 • 102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
 • 103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
 • 104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
 • 105 Fabricarea produselor lactate
 • 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
 • 1081 Fabricarea zahărului
 • 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
 • 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
 • 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
 • 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 • 110 Fabricarea băuturilor
 • 120 Fabricarea produselor din tutun
 • 131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
 • 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
 • 191 Fabricarea produselor de cocserie
 • 192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
 • 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
 • 2051 Fabricarea explozivilor
 • 206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
 • 241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
 • 242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
 • 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
 • 2451 Turnarea fontei
 • 2452 Turnarea oțelului
 • 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
 • 254 Fabricarea armamentului și muniției
 • 301 Construcția de nave și bărci
 • 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
 • 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
 • 641 Intermediere monetară
 • 642 Activități ale holdingurilor
 • 643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
 • 649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
 • 651 Activități de asigurări
 • 652 Activități de reasigurare
 • 653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
 • 920 Activități de jocuri de noroc și pariuri
 • 981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Pentru mai multe detalii și update-uri recomandăm să verificați schema de minimis și să urmăriți site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Share this post