granturi IMM digitalizare Oltenia

Granturi acordate IMM-urilor pentru digitalizare- Oltenia

O mare oportunitate s-a deschis pentru 5 județe din Regiunea de Sud-Vest a țării. IMM-urile din această zonă vor putea accesa noi granturi în valoare de 10.000- 75.000 de euro pentru a-și digitaliza afacerea.

ADR Sud-Vest Oltenia a lansat în consultare publică un nou ghid pentru mediul privat până în data de 21. 09.2023.

Este vorba despre apelul de proiecte destinat Digitalizării în folosul IMM-urilor, Prioritatea 2: Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor, Obiectivul specific 1.2: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, Acțiunea 2.

Apelul de proiecte are o alocare financiară de 21.126.000 euro. Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis, respectiv, echivalentul în lei, a 75.000 euro.

Județele eligibile sunt Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

Conform Calendarului estimativ PR SV Oltenia, apelul de proiecte ar urma să se deschidă în sistemul electronic MySMIS2021 în perioada octombrie 2023 – ianuarie 2024. Între timp, se pot transmite propuneri de modificare a proiectului de ghid până pe data de 21.09.2023, la adresa de e-mail office@adroltenia.ro .

Acțiunile sprijinite în cadrul apelului pentru granturi IMM digitalizare Oltenia

 • Adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri.
 •   Investiții în echipamente TIC, justificate din. punct de vedere al implementării aplicației de proiect pentru a atinge o intensitate digitală ridicată.
 •   Achiziția de aplicații software/licențe necesare, resurse de stocare si procesare, tehnologii specifice de utilizare a inteligentei artificiale, Securitate cibernetică.
 • Soluții IT pentru comerțul electronic, incurajand modelele de afaceri: e-shop, eProcurement, eMAll, 3rd party marketplace, value chain service provider, utilizarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligența artificială, etc.

Condiții principale de eligibilitate în cadrul apelului pentru granturi IMM digitalizare Oltenia

Se încadrează ca IMM astfel:

microîntreprinderi – au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

întreprinderi mici – au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

întreprinderi mijlocii – au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

 • Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022.
 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022.
 • Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022.
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Cheltuieli eligibile în cadrul apelului pentru granturi IMM digitalizare Oltenia

CHELTUIELI CU SERVICII DE CONSULTANȚĂ

 • consiliere/ analiză pentru identificarea de soluții tehnice de digitalizare care să facă 46 obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare
 • plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și/ a planului de afaceri;
 • plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect);
 • cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice a produselor implementate;
 • plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziții.

ECHIPAMENTE/ DOTĂRI/ ACTIVE CORPORALE: DOTĂRI (echipamente informatice cu si fără montaj, dotări)

 • cheltuieli cu achiziționarea de echipamente hardware TIC, precum și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect pentru a atinge o intensitate digitală ridicată
 • cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/ WIFI

Conform PR SV OLTENIA 2021-2027 sunt obligatorii cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice, în scopul obținerii unei economii de energie sau cheltuieli pentru achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 15 % din valoarea eligibila a proiectului.

 • Cheltuieli cu achiziționarea de tehnologii și instrumente digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de aplicații software/licențe necesare implementării proiectului, resurse de stocare si procesare, securitate cibernetică, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune.
 •  Cheltuieli cu achiziționarea de tehnologii specifice de utilizare a inteligentei artificiale.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de soluții tehnologice care contribuie la securitatea cibernetică.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, care conduc la creșterea intensității digitale a activităților pentru care se solicită finanțare).
 •  Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului, pentru comerțul electronic, încurajând modelele de afaceri: e-shop, eProcurement, eMAll, 3rd party marketplace, value chain service provider, utilizarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligența artificială.

SERVICII: CHELTUIELI PENTRU INFORMARE ȘI PUBLICITATE aferente proiectului

 • anunț în presă la începerea și la finalizarea proiectului (presa scrisă sau online)
 • placa permanentă
 • panou temporar
 • autocolante

CHELTUIELI CU SERVICII PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE ȘI CURSURI DE FORMARE

Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

Perioada de implementare a activităților proiectului

Se referă la perioada după ce se semnează contractual de finanțare și se pot efectua cheltuielile eligibile. Ea este de maxim 18 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029. Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită, în cazuri justificate, cu maxim jumătate din perioada menționată anterior, respectiv cu 9 luni.

Citește și despre finanțarea dată de PNRR pentru digitalizare în valoare de 500.000- 3 milioane de euro pentru 2023. 

Share this post