finantari IMM

Finanțări pentru IMM-URI 2023

Pe data de 3 mai 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a deschis următoarea rundă de consultări publice prin lansarea unui ghid special numit Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate”. Prin acest ghid, IMM-urile pot primi finanțare între 500.000 și 3 milioane de euro pentru proiecte de colaborare între companii IT și cele non-IT.

Banii pentru aceste granturi vin din Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul Componentei C9 – Investiția I3. Scopul acestui plan este să ajute companiile private, și anume IMM-urile, să își dezvolte partea digitală a afacerilor. Există două tipuri de ajutoare – Schema de Minimis și Schema de Ajutor de Stat – care sunt disponibile pentru proiectele din Măsura 1.

Aceasta este o ocazie importantă pentru micii antreprenori și companiile mici să primească sprijin financiar pentru a-și îmbunătăți tehnologia. Totul se încadrează într-un plan de modernizare și digitalizare pentru afacerile mici din țară.

Bugetul alocat pentru IMM-uri

Valoarea totală alocată pentru IMM-uri este de 150 milioane euro din cadrul PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență). Acești bani vor fi împărțiți pe diverse domenii de activitate considerate importante la nivel național:

 -Industria alimentară, industria prelucrătoare și construcțiile vor primi 75 milioane euro.

 -Industria auto, transportul și distribuția, serviciile pentru populație, turismul și alte domenii eligibile vor beneficia de 75 milioane euro.

Totodată, 130 de milioane de euro vor fi alocați pentru Dezvoltarea de tehnologii avansate, iar restul de 20 de milioane de euro pentru Securitate cibernetică.

Plafonul maxim al finanțării nerambursabile se va acorda astfel:

 • Microîntreprinderi – maxim  500.000 euro
 • Întreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro
 • Întreprinderi mijlocii –maxim 3.000.000 euro

Valoare Asistenței Financiare Nerambursabilă pentru întreg proiectul de dezvoltare tehnologii digitale avansate acordată (nu mai mult de 5 ori Cifra de Afaceri pe anul 2022 a liderului de proiect).

Ce înseamnă asta? Aceast grant nu poate depăși de cinci ori cifra de afaceri a IMM-ului care conduce proiectul, cifră calculată pe baza veniturilor înregistrate în anul 2022.

Dacă o companie a avut o cifră de afaceri de, să spunem, 1 milion de euro în 2022, atunci valoarea asistenței financiare nerambursabile pe care o poate primi pentru proiectul de dezvoltare tehnologii digitale avansate nu poate depăși 5 milioane de euro.

 Aceasta este o măsură pentru a limita suma de bani acordată în funcție de dimensiunea și performanța financiară a organizației.

Cheltuieli eligibile

În primul rând trebuie să menționăm următorul aspect. Beneficiarul (IMM) ajutorului regional trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. 

 1. În procent de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului, aferente investițiilor regionale (cheltuieli aferente liderului și partenerului):
 •  Cheltuieli privind active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);
 •  Cheltuieli privind tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor), Big Data, Cloud computing, IIoT (internetul industrial al obiectelor) și inteligență artificială);
 •  Cheltuieli privind achiziția de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică (în procent de minim 5% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 13,33%) – cheltuială obligatorie;
 • Cheltuieli privind achiziția de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality .
 • În procent de maxim 25% din valoarea eligibilă a proiectului pentru categorii specifice de cheltuieli aferente cercetării și dezvoltării (cheltuieli aferente partenerului):
 •  costurile cu personalul*: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect (în procent de maxim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului);
 •  costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata perioadei de implementare.
 •  costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect.

Condiții de eligibilitate

 • Nu este posibilă retragerea/înlocuirea liderului/partenerului.
 •  Vor trebui să se evidențieze distinct activitățile și modul de împărțire a echipamentelor achiziționate prin proiect.
 •  Codul CAEN aferent proiectului de investiții trebuie să fie autorizat la 31.12.2022 pe firmă și la data depunerii Cererii de finanțare pentru locația de implementare a proiectului (sediu social sau punct de lucru al liderului de proiect); pe parcursul implementării proiectului, locația de implementare se poate modifica în cadrul aceleiași regiuni de dezvoltare (având în vedere caracterul ajutorului regional); liderul de proiect trebuie să fi desfășurat activitate aferentă codului CAEN pentru care depune proiectul în anul 2022.
 •  Nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 •  Nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.
 •  Au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 2022

Criterii DESI

la finalul implementării proiectului liderul de proiect să atingă:

 • pentru microîntreprinderi –minim 7 DESI
 • pentru întreprinderi mici – minim 8 DESI
 • pentru întreprinderi mijlocii – minim 9 DESI

Aceastea sunt:

1. întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri.

2. utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale.

3. viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s.

4. întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web.

5. utilizarea IoT.

6. utilizarea de rețele sociale (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media.

7. utilizarea CRM.

8. cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare Există 3 modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)).

9. utilizarea tehnologiei de AI.

10. cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet.

11. vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail).

12. utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

Cum se acordă punctajul?

A. Privind capacitatea economică a Liderului de proiect:

I-Criterii referitoare la rentabilitatea activității:

a) Rentabilitatea activității operaționale (din exploatare) – 10 puncte

b) Evoluția profitului operațional (din exploatare): 10 puncte

II – Criterii referitoare la alocarea de fonduri pentru digitalizare și inovare la proiectul depus pentru finanțare:

a) Rata activelor necorporale (digitalizare și inovare) deținute de companie: – 5 p

b) Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei:  10 p

c) impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei: 10 p

d) apartenența la soldul balanței comerciale:

– sold pozitiv – 0 puncte;

– sold negativ – 5 puncte;

B. Privind capacitatea economică a partenerului:

Rentabilitatea activității operaționale (din exploatare): 10 p

Total punctaj A+B = 60 puncte.

Criterii privind calitatea proiectului propus (C+D):

a.1.) Identificarea nevoilor de informatizare și de utilizare a tehnologiei informației la nivelul activităților tehnologice de producție și servicii (max. 5p).

a) În descrierea proiectului sunt prezentate nevoile de informatizare și de utilizare a tehnologiei informației – 3 puncte

b) Din descrierea proiectului rezultă împărțirea pe categorii a modurilor de utilizare a tehnologiei informației la nivelul activităților tehnologice și a serviciilor – 2 puncte

a.2.) Soluția tehnică propusă în cadrul proiectului. Nivelul de actualitate a soluției tehnice propuse cu tehnologiile informatice actuale. Conținutul soluției: soluții soft și hard (inclusiv soluții de automatizare/robotizare/tehnologia informației). Adaptabilitate. Utilitatea soluției tehnologice pentru nevoile liderului (max.12 p)

a) În descrierea proiectului sunt prezentate și descrise soluțiile software de automatizare, robotizare, tehnologia informației obținute în cadrul proiectului – 4 puncte

b) În descrierea proiectului sunt prezentate și descrise soluțiile hardware de automatizare, robotizare, tehnologia informației obținute în cadrul proiectului – 4 puncte

c) Adaptabilitate: În descrierea proiectului sunt prezentate gradul de actualitate a soluției tehnice propuse si modalitățile de adaptare și integrare a soluției obținute în cadrul sistemelor deja existente – 4 puncte

a.3.) Compatibilitatea soluției tehnice cu fluxurile tehnologice existente la nivelul liderului (max. 5p);

Fluxurile tehnologice existente la nivelul liderului sunt clar identificate și compatibile cu soluția tehnică propusă în cadrul descrierii proiectului – 5 puncte

a.4.) Impactul soluției tehnologice propuse în cadrul proiectului asupra performanței financiare a liderului (max. 2 p);

a) Cifra de afaceri (lider) crește ca urmare a implementării proiectului cu 5% în anul 1 de durabilitate – 1 punct;

b) Cifra de afaceri (lider) creste ca urmare a implementării proiectului cu 10% in anul 1 de durabilitate – 2 puncte;

a.5.) Soluții privind securitatea cibernetică propuse în cadrul proiectului (max. 6 p).

a) Daca bugetul alocat pentru soluțiile de securitate cibernetică este între 0 -5% din total proiect – 1 punct;

b) Daca bugetul alocat pentru soluțiile de securitate cibernetică este între 5 -10% din total proiect – 4 puncte;

c) Daca bugetul alocat pentru soluțiile de securitate cibernetică este între 10 -13,33% din total proiect – 6 puncte;

Punctaj acordat: 30 puncte

D. Impactul proiectului asupra activităților de inovare la nivelul Liderului

b.1.) Din descrierea proiectului rezultă utilitatea soluției inovative pentru nevoile liderului prezentate în propunere – 2 puncte.

b.2.) Măsura în care proiectul contribuie la inovarea de produs. Identificarea activităților de inovare de produs și impactul asupra performanței economice a liderului – maxim 3 puncte;

• 1 produs = 1 puncte;

• > 2 produse = 3 puncte.

b.3.) Măsura în care proiectul contribuie la inovarea de proces. Identificarea activităților de inovare de proces și impactul asupra performanței economice a liderului – maxim 5 puncte;

• 1 proces = 3 puncte;

• 2 procese = 5 puncte;

• > 3 procese = 7 puncte.

Punctaj acordat: 10 puncte;

Total punctaj C+D = 40 puncte.

Total 100 puncte.

Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finanțare.

Selectarea unui proiect pentru finanțare se realizează pe criterii competitive și este condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente:

 • Punctajul obținut să fie de cel puțin 60 de puncte (punctaj minim de calitate), format din minim 40 puncte pentru criteriile economico-financiare (A.+B.) și minim 20 puncte pentru calitatea proiectului (C.+D.) disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.
 • Proiectele care vor obține minimum 40 puncte pentru criteriile economico-financiare (A.+B.) vor intra în etapa de evaluare calitativă.
 • Proiectele ce vor obține minimum 75 de puncte (A.+B.+C.+D) vor intra în etapa de contractare.

Proiectele admise în urma evaluării tehnice și financiare, dar neselectate pentru finanțare se vor constitui în lista de rezervă. Acestea vor putea fi selectate pentru finanțare in limita bugetului disponibil pentru acest apel sau a eventualelor suplimentari a acestuia in funcție de necesitate si surse de finanțare identificate.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni și poate fi prelungită în situații justificate cu maximum 4 luni, fără a depăși data de 31.12.2025.

Vezi aici ghidul complet pentru a afla toate detaliile.

Share this post