Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START –

Acest program încurajează și dorește stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare. Cine sunt beneficiarii acestui program? Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate: Sunt IMM-uri și au fost înființate pentru stimularea înfiinţării şi […]