finantare microintreprinderi Regiunea Vest

Finanțări pentru microîntreprinderile din Regiunea de Vest

ADR (Agenția pentru Dezvoltare Regională) a aprobat și publicat 2 ghiduri solicitantului pentru finanțarea microîntreprinderilor din domeniul Producției și din domeniul Serviciilor.

Este vorba despre apelul de proiecte dedicat Intervenției Regionale 1.3A Sprijin pentru microîntreprinderi în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027.

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul ambelor apeluri, va începe la data de 01.11.2023, ora 08:00:00 și se va încheia la data de 01.12.2023, ora 08:00:00.

Județele vizate sunt: Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin.

Bugetul total alocat celor 2 apeluri este de 36,33 milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Pentru mai multe detalii vezi aici ghidurile complete.

1. Finanțare pentru microîntreprinderile din domeniul producției

Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, iar finanțarea lansată este de 26,33 milioane euro.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de 30.000

 • până la 60.000 pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare.
 • până la 200.000 euro pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mici de 30% din cifra de afaceri sau cei care nu au obținut venituri din codul CAEN relevant în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

Contribuția solicitantului variază în funcție de județul în care se desfășoară proiectul. În principiu, această sumă minimă pe care trebuie să o plătească solicitantul trebuie să fie:

 • 17 % pentru investițiile care se implementează în județul Arad.
 • 10 % pentru investițiile care se implementează în județele Hunedoara și Caraș – Severin.
 • 24 % pentru investițiile care se implementează în județul Timiș.

Ce microîntreprinderi sunt eligibile pentru finanțare?

Pot solicita acest ajutor financiar microîntreprinderile din Regiunea Vest sau cele care au un punct de lucru sau un sediu în Regiunea de Vest, înregistrat la Registrul Comerțului până la 31 decembrie 2021. Trebuie să activeaze în tipologiile de activităși enumerate în Anexa 19 și necesită o vechime de cel puțin un an fiscal întreg.

Proiectele finanțate trebuie să fie în zonele urbane, inclusiv localitățile apropiate de orașe din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din această regiune, fie ele în mediu urban sau rural.

Activități eligibile pentru finanțarea microîntreprinderilor din domeniul producției

 • Investiții în spații de producție de tip construcție industrială.
 • Dotare cu active corporale – echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează.
 • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv activități de marketing generate de codul CAEN finanțat.
 • Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.

2.Finanțare pentru microîntreprinderile din domeniul serviciilor

Finanțarea lansată este de 10 milioane euro.

Valoarea finanțării nerambursabile este de min. 30.000 euro

 • până la 120.000 euro pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare.
 • până la 60.000 euro pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mici de 30% din cifra de afaceri sau cei care nu au obținut venituri din codul CAEN relevant în anul anterior depunerii cererii de finanțare

Contribuția solicitantului variază în funcție de județul în care se desfășoară proiectul. În principiu, această sumă minimă pe care trebuie să o plătească solicitantul trebuie să fie:

 • 17 % pentru investițiile care se implementează în județul Arad.
 • 10 % pentru investițiile care se implementează în județele Hunedoara și Caraș – Severin.
 • 24 % pentru investițiile care se implementează în județul Timiș.

Ce microîntreprinderi sunt eligibile pentru finanțare?

Microîntreprinderi cu o vechime de minim 1 an fiscal integral și sediul social în Regiunea Vest sau care dețin un sediu secundar/punct de lucru în Regiunea Vest înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cel târziu la data de 31.12.2021

Locația de implementare a proiectului este în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest

Activități eligibile pentru finanțarea microîntreprinderilor din domeniul serviciilor

 • Dotare cu active corporale, inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează.
 • Construire/extindere de infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv dezvoltarea de infrastructuri de tratament balnear, doar în stațiunile turistice atestate și exclusiv pentru investițiile aferente codurilor CAEN cuprinse în cadrul punctului B al Anexei 19_Domenii de activitate eligibile la Ghidul solicitantului de finanțare.
 • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat.
 • Activități din domeniul economiei circulare.

Ce domenii sunt excluse de la finanțare? (pentru ambele apeluri)

 • sectorul pescuitului şi acvaculturii
 • sectorul producţiei primare de produse Agricole
 • sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
 • atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
 • atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
 • ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state member
 • ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate
 • ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri
 • ajutoare pentru activitati cu produse cu caracter erotic sau obscen, jocuri de noroc, precum si cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare
 • ajutoare pentru activitățile de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică;
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
 • activități privind facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive
 • activități în sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.
 • activitățile din domeniul financiar și de asigurări

Nu te încadrezi pentru aceste finanțări? Mai exista oportunități pentru 2023: ADR oferă finanțări si pentru Regiunea Olteniei, iar PNRR oferă IMM-urilor finanțari între 500.000 și 3 milioane de euro.

Share this post