submasura 6.2

Submăsura 6.2 – Ghidul pe scurt

Submăsura face parte din PNDR (PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ) și se numește Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale.

Scopul pentru Submăsura 6.2 este acela de a facilita diversificarea prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale. Acest lucru va conduce la dezvoltare economică durabilă, creare de locuri de muncă și reducerea sărăciei în spațiul rural.  

Vor fi prioritizate activitățile de digitalizare la nivelul afacerilor, activitățile de protecția mediului, precum și serviciile medicale.  

Vezi mai multe detalii, dar și ghidul complet aici.

Domeniile acoperite de Submăsura 6.2 sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare de produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat, olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
 • Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.).

Solicitanţii eligibili

 1. Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA).
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin.
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

În cadrul Submăsurii 6.2 solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat, sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural și implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

Cheltuieli neeligibile

 • înființarea/ modernizarea/extinderea de agropensiuni, pensiuni, hoteluri.
 • achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.
 • înființarea/ modernizarea/extinderea structurilor de alimentație publică integrate în cadrul structurilor turistice de cazare.
 • achizitia de teren construit/ neconstruit.
 • achiziţionarea de bunuri și echipamente la mâna a doua.
 • achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane.
 • achiziția oricarui tip de ponton plutitor.

Sprijinul public nerambursabil pentru Submăsura 6.2

-este de 50.000 de euro/ proiect

-pentru activități de producţie valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect.(Pentru a beneficia de sprijinul de 70.000 euro, TOATE codurile CAEN propuse spre finanţare trebuie să fie aferente unor activităţi de producţie.)

Sprijinul va fi acordat în două tranșe astfel: 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare și 30% se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 3 ani de la data semnării Contractului de finanțare. Ultima plată se va efectua fără a se depăși data de 31 decembrie 2025.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

În maximum 33 de luni de la depunerea Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să dovedească desfășurarea activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe.

Ce înseamna PNRR pentru afacerile din România?

Măsura 4.1.1-prin care vor fi finațate investițiile firmelor care au fost afectate de COVID-19.

Share this post