granturi imm sud

Granturi pentru IMM-urile din zona de Sud a României

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a făcut publice versiunile consolidate ale ghidurilor pentru solicitanți, împreună cu criteriile de evaluare corespunzătoare, pentru acordarea de granturi destinate IMM-urilor, cu valori cuprinse între 50.000 și 200.000 de euro, precum și între 300.000 și 3 milioane de euro. Ele au aparut încă de la data de 1 septemrbie 2023.

Valoarea totală a apelurilor de proiecte este de 191 mil euro din Programul Regional Sud-Muntenia(PRSM).

Județele vizate sunt: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Investițiile se pot realiza atât în mediul urban cât și rural.

Nu faci parte din cele 7 județe? Se pot accesa, în 2023, granturi pentru IMM-uri prin PNRR sau prin ADR pentru Regiunea de Vest și Regiunea Olteniei.

ADR Sud-Muntenia spune că, deocamdată, nu poate lansa oficial cele 2 apeluri de proiecte, pentru că „nu are asigurate resursele necesare pentru evaluarea și selecția cererilor de finanțare”. Printre altele, e nevoie de „evaluatori disponibili sau care vor fi disponibili la data și/sau pe parcursul etapelor de evaluare și selecție” precum și de „resursele financiare necesare”.

După ce va decide ghidurile finale, ARD Sud-Muntenia va anunța perioada depunerii proiectelor în sistemul MySMIS2021. Fiți cu ochii pe www.adrmuntenia.ro pentru că acolo se vor face anunțurile.

Cele 2 apeluri  de proiecte sunt:

1.PRSM/ID/1/1/1.3/A – Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia

Alocarea financiară este de 47 mil euro. Valoarea finanţării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 50.000 euro şi maximum 200.000 euro. Contribuția programului la finanțarea unei investiții nu poate depăși plafonul de minimis, respectiv 200.000 euro, reprezentând maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

2.PRSM/ID/1/1/1.3/B – Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

Alocarea financiară este de 144 mil euro. Valoarea  minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 300.000 euro.

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este:

 • 500.000 Euro, dar nu mai mult de 10 ori decât cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare aferente anului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, indiferent de clasa CAEN din care au fost obținute veniturile.
 • 3.000.000 Euro, dar nu mai mult de 10 ori decât veniturile obținute în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare din activitatea desfășurată aferentă clasei CAEN pentru care solicită finanțare, venituri cuprinse în cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare, dacă aceste venituri depășesc 50.000 EURO.
Intensitatea maxima admisa a ajutorului de stat pentru investiții inițiale (%) 
JudețCategoria de întreprinderi 
MicroîntreprinderiMiciMijlocii 
ARGES75%70%60% 
CALARASI75%75%70% 
DAMBOVITA75%70%60% 
GIURGIU75%70%60% 
IALOMITA75%75%70% 
PRAHOVA75%75%75% 
TELEORMAN75%75%70% 

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 de euro.

Activități sprijinite

 • activități specifice updatării tehnologice;
 • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);
 • activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.);
 • activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor (inclusiv metodologii și proceduri de management și producție);
 • activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

Categoriile de cheltuieli

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutorul de stat regional.

 • Cheltuieli cu lucrări de construire, extindere spatii de producție/prestare de servicii.
 • Cheltuieli cu echipamente, dotări
 • Cheltuieli cu active necorporale
 • Cheltuieli cu serviciile.

Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

(i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul.

(ii) să fie amortizabile.

(iii) să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul

ajutorului.

(iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului sau de la data finalizării investițiilor, oricare dintre acestea survine ultima.

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Categoriile de cheltuieli eligibile finanţabile prin ajutor de minimis sunt cheltuieli sub formă de rată forfetară de 5% din costurile directe aferente investiției inițiale:

a) cheltuieli pentru consultanța.

b) cheltuieli cu activităţile obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului.

c) comisioane, cote, taxe.

d) cheltuieli cu activități de internationalizare.

e) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă

Share this post